Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc gia, các quan chức này có liên quan đến 10.091 vụ việc. Những người bị trừng phạt bao gồm: 43 người ở cấp tỉnh hoặc tương đương, 849 người ở cấp quận hoặc tương đương.

6.687 trong số đó bị trừng phạt vì không hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Tổng cộng có 5.707 người bị trừng phạt vì sống theo chủ nghĩa hưởng lạc và có những hành vi phung phí quá mức, bao gồm cả việc nhận quà tặng và chi các khoản phụ cấp sai quy định.

Đức Anh