Hàng năm Cục THADS tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan THADS trong tỉnh đối với công tác THADS nói chung và công tác thu hồi tài sản trong các bản án, quyết định của tòa án về tham nhũng, kinh tế nói riêng.

Đồng thời, Cục THADS tỉnh Thanh Hóa còn bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tập trung tối đa các nguồn lực để tổ chức giải quyết án, kiên quyết giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành nói chung và các vụ việc thi hành án kinh tế, tham nhũng nói riêng; động viên, thuyết phục người phải thi hành án, thân nhân của họ tự nguyện thi hành án.

Công tác phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Thanh Hóa với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan liên quan trong công tác thu hồi tài sản được thực hiện chặt chẽ, xử lý kịp thời, đúng quy định đối với các vật chứng là tài sản trong giai đoạn THADS.

Hiện nay, các cơ quan THADS trong tỉnh đã thụ lý 40 vụ việc liên quan đến án tham nhũng, tương đương trên 57 tỷ đồng; trong đó, số có điều kiện thi hành án là 26 việc, tương đương 19,4 tỷ đồng; số chưa có điều kiện thi hành là 14 việc, tương đương 37,7 tỷ đồng. Trong số 26 vụ việc có điều kiện thi hành, cơ quan THADS trong tỉnh đã thi hành xong 16 việc, tương đương 2,8 tỷ đồng; đang thi hành là 10 việc, tương đương 16,6 tỷ đồng.

Trong quá trình tổ chức thi hành án, các cơ quan THADS trong tỉnh Thanh Hóa cũng gặp không ít khó khăn, vướng mắc, do các biện pháp phong tỏa, kê biên được áp dụng sau khi khởi tố vụ án, trong khi thực tế nhiều vụ án được phát hiện khi hành vi phạm tội đã xảy ra trong thời gian dài và đối tượng phạm tội đã kịp thời tẩu tán tài sản trước khi khởi tố vụ án.

Ngoài ra, công tác giám định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng... thực hiện chậm, kéo dài, không đảm bảo thời gian theo yêu cầu của cơ quan tố tụng, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết vụ án. Việc thẩm định giá tài sản khi cho vay của các tổ chức tín dụng chưa được quản lý chặt chẽ, dẫn đến một số trường hợp giá trị tài sản được thẩm định cao hơn giá trị thực tế của tài sản, nên khi xử lý vụ án, công tác thu hồi tài sản không thực hiện được...

Văn Thanh