Ngày 12/10 Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc giao ban công tác kiểm tra, giám sát 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.

Có dấu hiệu vi phạm phải kiểm tra, xử lý nghiêm minh

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ nhiệm Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết, trong 9 tháng năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Điển hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 200 tổ chức Đảng, hơn 200 đảng viên liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra 12 tổ chức Đảng, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra 188 tổ chức Đảng, 181 đảng viên.

Qua kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 73 đảng viên, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 16 tổ chức Đảng và 28 đảng viên...

Với những tháng còn lại của năm 2022, ông Trần Cầm Tú nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện.

Trong đó, ông lưu ý cấp ủy, tổ chức Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, nhất là người đứng đầu cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị mình một cách chủ động, thường xuyên.

Đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm…

“Khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phải kịp thời kiểm tra, kết luận và xử lý nghiêm minh” - theo yêu cầu của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Xử lý dứt điểm đảng viên vi phạm trong vụ Việt Á

Cấp ủy, tổ chức Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát các địa bàn, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội.

Trọng tâm là công tác cán bộ; xây dựng pháp luật, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; mua bán, chuyển nhượng tài sản công; các dự án đầu tư lớn; cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; hoạt động huy động vốn, phát hành trái phiếu...

Nhiệm vụ nữa là tiếp tục tập trung kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đang thực hiện gồm: Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc tế AIC, Cục Lãnh sự.

Các ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, Đảng đoàn, ban cán sự Đảng, Đảng ủy đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ttrung ương kịp thời tự kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú nó rõ, trong 3 tháng cuối năm, kiểm tra, kết luận, xử lý dứt điểm với các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm liên quan đến vụ việc công ty Việt Á. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

9 tháng kỷ luật 231 tổ chức đảng và 8.926 đảng viên

Theo báo cáo và đánh giá tại hội nghị, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã hoàn thành tốt công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng với khối lượng lớn, chất lượng hiệu quả được nâng lên rõ rệt.

Từ đầu năm đến nay cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 231 tổ chức Đảng và 8.926 đảng viên bằng các hình thức. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 72 tổ chức Đảng và 4.179 đảng viên, có 1.209 cấp uỷ viên (chiếm 29,93%).

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, ủy ban kiểm tra các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.894 tổ chức Đảng, 6.204 đảng viên (tăng 59,69% số tổ chức, tăng 40,68% số đảng viên so với cùng kỳ năm 2021).

Nội dung kiểm tra tiếp tục đi vào những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: Công tác cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; chứng khoán và thị trường chứng khoán…

Qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 42 tổ chức và 98 đảng viên; yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm và xem xét, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan... 

Hương Giang