Theo UBKT Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát để đảng ủy một số xã và UBND huyện chấp hành không nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh, Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, quy chế làm việc của cấp ủy địa phương, buông lỏng lãnh đạo, quản lý để các cá nhân xây dựng nhiều công trình kinh doanh dịch vụ, hoạt động du lịch vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng nhưng phát hiện chậm, xử lý thiếu kiên quyết; chỉ đạo khắc phục, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm khuyết điểm không nghiêm túc, không kịp thời.

UBKT Tỉnh ủy đề nghị, xem xét, xử lý kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số đảng viên có liên quan.

Cũng trong kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Phú Yên xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các ông: Lê Việt Hòa, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Long, nguyên Huyện ủy viên, nguyên Chánh Thanh tra huyện Đồng Xuân; Nguyễn Công Hiền, Bí thư Chi bộ, Chánh Thanh tra huyện Đồng Xuân, nguyên Phó Chánh Thanh tra huyện Đồng Xuân.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, trong quá trình triển khai kế hoạch thanh tra theo quyết định của Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân vào năm 2020, ông Lê Việt Hòa, Trưởng đoàn và ông Nguyễn Công Hiền, Phó trưởng đoàn thanh tra, đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký quyết định và phê duyệt kế hoạch thanh tra không đúng với kế hoạch thanh tra năm; nội dung vượt phạm vi thanh tra; báo cáo kết quả thanh tra, tham mưu Chủ tịch UBND huyện ký kết luận thanh tra có nội dung không đúng thực tế vi phạm Luật Thanh tra.

Xét tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Việt Hòa và ông Nguyễn Công Hiền.

UBKT Tỉnh ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và ông Trần Quang Nhất, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Nguyễn Phất, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Phạm Tâm Đê, đảng viên, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo Thông báo kết luận số 104-TB/UBKTTU, ngày 12/10/2023 của UBKT Tỉnh ủy.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra để UBND tỉnh, các cơ quan tham mưu, các chủ đầu tư triển khai, thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực đấu thầu, nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Liên quan đến sai phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 có trách nhiệm của các ông: Trần Quang Nhất, Nguyễn Phất, Nguyễn Tâm Đê vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Tâm Đê bằng hình thức cảnh cáo; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 và cấp có thẩm quyền thi hành kỷ luật đối với các ông: Trần Quang Nhất và Nguyễn Phất.

Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân đối với 53 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Đình Sang