Ngày 19/6, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nêu rõ, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình.

Ông Nguyễn Văn Yên cũng vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Những vi phạm trên, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác.

Với ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Tỉnh uỷ viên, nguyên Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Kim cũng vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Nguyễn Đình Kim đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Yên.

Ban Bí thư cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng với ông Nguyễn Đình Kim.

Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng.

Hương Giang