Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP  ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, vừa qua tại Trụ sở Thanh tra tỉnh Lào Cai, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và Thanh tra tỉnh Lào Cai đã phối hợp tổ chức hội nghị bốc thăm ngẫu nhiên để lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết: Việc xác minh tài sản, thu nhập được thực hiện theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là những người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm của đơn vị, được lựa chọn ngẫu nhiên theo hình thức bốc thăm.

Ngoài ra, sẽ không lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập của người đã được xác minh về tài sản, thu nhập trong thời gian 4 năm liền tính từ ngày 30/12/2021 trở về trước; người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người đang điều trị bệnh hiểm nghèo được cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận; người đang học tập, công tác ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên.

Tại mỗi đơn vị được xác minh, lựa chọn tối thiểu 10% số người có nghĩa vụ kê khai hằng năm theo nguyên tắc làm tròn số, từ 0,5 trở lên làm tròn là 1; dưới 0,5 làm tròn là 0.

Thanh tra tỉnh Lào Cai đã công bố danh sách những cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, trong đó: 153 người thuộc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; 3 người thuộc UBND huyện Bắc Hà; 08 người thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai.

Qua bốc thăm ngẫu nhiên, đã xác định được 18 cán bộ, công chức để tiến hành xác minh tài sản, trong đó: 15 người thuộc Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; 01 người thuộc UBND huyện Bắc Hà; 02 người thuộc Công ty Cổ phần Cấp nước Lào Cai.

Danh sách 18 người đã được tổng hợp ghi nhận tại biên bản, có xác nhận của đại diện các đơn vị tham dự hội nghị để khẩn trương triển khai các bước tiếp theo của quy trình xác minh tài sản, thu nhập cán bộ, công chức theo đúng quy định tại Nghị định số 130 năm 2020 của Chính phủ.

Nam Dũng