Chương trình tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công diễn ra trong trong 3 từ ngày 12 đến 14/9/2022.

Các học viên sẽ được học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thấu để phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong các dự án công đến các nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn cần tuân thủ trong quá trình mua sắm công nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng từ những giai đoạn tiền đấu thấu cho đến đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

Bên cạnh đó, chuyên gia của UNODC cũng giới thiệu, chia sẻ những phương pháp nhằm xác định những dấu hiệu bất thường, cảnh báo nguy cơ tham nhũng trong quá trình mua sắm công ở cả ba giai đoạn tiến đấu thầu, đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

Đồng thời các học viên tham dự lớp tập huấn cũng có cơ hội chia sẻ những tình huống thực tế về những dấu hiệu cảnh báo và nguy cơ tham nhũng trong quá trình mua sắm công ở cả ba giai đoạn tiền đấu thầu, đấu thầu, quản lý và quá trình thực hiện hợp đồng. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia tập huấn chụp ảnh lưu niệm 

Ông Nguyễn Viết Thạch, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra cho biết, chương trình tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công sẽ trao đổi, thảo luận nhiều nội dung tập huấn quan trọng và thiết thực xoay quanh các vấn đề về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công.

Bao gồm các quy định của Việt Nam liên quan đến mua sắm, đầu tư công; vấn đề theo dõi, giám sát, công khai minh bạch thông tin trong quản lý đầu tư công ở Việt Nam; các nguyên tắc trong mua sắm công, các tiêu chuẩn tối thiểu cần tuân thủ trong mua sắm công; các vấn đề cốt yếu trong mua sắm công, những cách thức nhằm xác định các dấu hiệu cảnh báo và nguy cơ tham nhũng trong mua sắm công ở giai đoạn tiền đấu thầu, đấu thầu và thực hiện hợp đồng.

Vấn đề cuối cùng là xác định các nguy cơ tham nhũng trọng tâm cần giải quyết; xây dựng kế hoạch hành động nhằm giải quyết các nguy cơ tham nhũng trọng tâm.

Tại chương trình tập huấn, bà Nguyễn Nguyệt Minh, phụ trách Văn phòng UNODC tại Việt Nam cho biết, trước đó khóa tập huấn diễn ra trong 3 ngày tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp, góp phần tích cực nâng cao năng lực cho các cán bộ ngành Thanh tra, cung cấp thêm những kỹ năng rất quan trọng trong công tác thanh tra nhằm phát hiện các dấu hiệu trong việc phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và gian lận trong mua sắm công.

Với tư cách là văn phòng cơ quan bảo vệ Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng (UNCAC), UNODC đã và đang hỗ trợ các quốc gia trong đó có Việt Nam. Đến với chương trình tập huấn về phòng ngừa tham nhũng trong mua sắm công bà mong muốn các học viên được học tập, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm từ các chuyên gia của UNODC về việc thực hiện quy định của pháp luật về đấu thấu để phòng ngừa nguy cơ tham nhũng trong các dự án công đến các nguyên tắc cơ bản và những tiêu chuẩn cần tuân thủ trong quá trình mua sắm công nhằm đảm bảo tính minh bạch, trách nhiệm phòng ngừa tham nhũng từ những giai đoạn tiền đấu thấu cho đến đấu thầu và thực hiện hợp đồng...

Phương Anh