Như Báo Thanh tra đã đưa tin, sau khi phát hiện vào tháng 12/2021, Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ - ông Đoàn Ngọc Nam, đại diện cho UBND xã Trực Mỹ ký hợp đồng nạo vét và ấp túc kênh mương với ông Nguyễn Văn Hiền để nạo vét lòng mương, lấy đất lòng mương ấp túc cạnh đường nội đồng thôn 7, xã Trực Mỹ, cuối tháng 12/2021, UBND xã Trực Mỹ đã tiến hành các thủ tục thanh lý, rút ngân sách hơn 47 triệu đồng để thanh lý hợp đồng với ông Nguyễn Văn Hiền.

Tuy nhiên, kênh mương nội đồng tại thôn 7 không hề được bất kỳ một đơn vị nào nạo vét, ấp túc. Nghiêm trọng hơn nữa, toàn bộ hồ sơ liên quan đến việc nghiệm thu, thanh toán cho hợp đồng nói trên có dấu giả chữ ký, lập khống, nên một số người dân đã có đơn tố cáo gửi đến các cơ quan chức năng, đề nghị xử lý theo pháp luật.

Liên quan đến việc giải quyết nội dung tố cáo của công dân, mới đây, UBND huyện Trực Ninh đã có Công văn số 359 gửi ông V.V.H, Công văn số 360 gửi ông T.V.L, cùng trú tại xã Trực Mỹ, trả lời về việc xử lý kỷ luật lãnh đạo và công chức UBND xã Trực Mỹ có vi phạm.

Căn cứ mức độ vi phạm và quyết định thi hành kỷ luật Đảng của từng cá nhân, theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện Trực Ninh đã ban hành các quyết định kỷ luật: Ông Đoàn Ngọc Nam - Chủ tịch, ông Vũ Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Trực Mỹ, nhiệm kỳ 2021-2026, bằng hình thức khiển trách; bà Trần Thị Liên - công chức tài chính - kế toán UBND xã Trực Mỹ, nhiệm kỳ 2021 -2026, bằng hình thức cảnh cáo.

Trao đổi với phóng viên, ông V.V.H (người có đơn tố cáo) cho biết: Khi nhận được công văn trả lời của UBND huyện, tôi rất bâng khuâng. Với hành vi lập không hồ sơ, giả mạo chữ ký, rút ruột ngân sách Nhà nước tới 47 triệu đồng, gần bằng thu nhập bình quân của 1 lao động chính trong 1 năm, bằng mấy tấn thóc hoặc 4 - 5 con trâu. Tôi cứ nghĩ đây phải là vi phạm hình sự, chứ biết nhẹ nhàng thế này tôi chả mất công tố cáo làm gì!

"Sau hơn một năm, tôi nhận được mỗi Công văn 359. Không biết nội dung mình tố cáo là đúng hay sai, nội dung nào đã được giải quyết, mà cũng chả biết các cán bộ xã họ bị kỷ luật bởi vi phạm gì”, ông V.V.H cho biết thêm.

Theo quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 13 Luật Tố cáo 2018: Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền giải quyết tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ, công chức, viên chức khác do mình bổ nhiệm, quản lý trực tiếp.

Khoản 1, Điều 24 Luật Tố cáo 2018, quy định: Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm vào sổ, phân loại, xử lý ban đầu thông tin tố cáo, kiểm tra, xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo; trường hợp phải kiểm tra, xác minh tại nhiều địa điểm hoặc phải ủy quyền cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kiểm tra, xác minh thì thời hạn này có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc. Trường hợp đủ điều kiện thụ lý thì ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của luật này. Trường hợp không đủ điều kiện thụ lý thì không thụ lý tố cáo và thông báo ngay cho người tố cáo biết lý do không thụ lý tố cáo.

Tại Khoản 3, Điều 35 Luật Tố cáo 2018 đã quy định rất rõ: Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày ban hành kết luận nội dung tố cáo, người giải quyết tố cáo gửi kết luận nội dung tố cáo đến người bị tố cáo, cơ quan, tổ chức quản lý người bị tố cáo và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo về kết luận nội dung tố cáo đến người tố cáo.

Để có thêm thông tin, giải đáp khúc mắc với bạn đọc, phóng viên đã nhiều lần đến liên hệ làm việc với UBND huyện, Huyện ủy Trực Ninh, nhưng chưa được hồi âm.

Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định sớm có chỉ đạo, giao cơ quan chuyên môn tiến hành xác minh, làm rõ các nội dung công dân tố cáo, đồng thời kiểm tra về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết tố cáo của UBND huyện Trực Ninh trong vụ việc trên có đảm bảo theo luật định.

Sớm làm rõ được những điều này, ngoài việc thực hiện tính nghiêm minh của pháp luật, sẽ tạo thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà Đảng và Nhà nước đang phát động.

Thành Nam