Thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 1/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tuyên truyền PBGDPL; kịp thời chỉ đạo cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quán triệt để cán bộ, đảng viên không tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải những thông tin tiêu cực, chưa được kiểm chứng; chủ động tuyên truyền đến mọi tầng lớp Nhân dân những nội dung về những thành tựu của tỉnh, những tấm gương người tốt, việc tốt.

Các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên cập nhật, đăng tải nội dung thông tin PBGDPL, các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác PBGDPL theo quy định.

Hàng tháng, các trang mạng xã hội như fanpage, facebook, zalo của Ban Chỉ đạo 35 các cấp, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội... đã đăng tải các nội dung tuyên truyền, định hướng Nhân dân về công tác pháp luật.

Các cơ quan chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý, bóc gỡ theo quy định của pháp luật đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật hoặc đưa tin, đăng bài tiềm ẩn nguy cơ gây phức tạp tình hình trên không gian mạng.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã thực hiện đăng tải hệ thống văn bản của Trung ương, của tỉnh, cập nhật thông tin tuyên truyền PBGDPL trên trang chủ, trang chuyên đề; mục hỏi đáp, đối thoại, giải đáp chính sách và trên Ứng dụng Công dân số Yen Bai-S.

3 năm qua, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã biên soạn, cập nhật đăng tải gần 4.000 tin, bài, ảnh liên quan đến tuyên truyền PBGDPL. Thực hiện 43 chương trình đối thoại, giải đáp chính sách tuyên truyền PBGDPL.

Tiếp nhận 150 câu hỏi và trả lời về pháp luật trên mục Công dân, Doanh nghiệp hỏi - Cơ quan Nhà nước trả lời trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh; đăng tải 754 thông báo tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách mới tại mục Thông báo trên Yen Bai-S.

Xây dựng trang chuyên đề “Phổ biến, giáo dục pháp luật” (https://yenbai.gov.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/Pages/Trang-chu.aspx); cập nhật, đăng tải 840 tin, bài, ảnh; 33 bản tin tư pháp; 40 tin, bài ảnh về các hội thi, cuộc thi liên quan đến tuyên truyền PBGDPL.

Các sở, ngành, địa phương đã biên soạn, đăng tải trên 9.300 tin, bài, ảnh trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị; chủ trì, tham mưu, tổ chức nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Các chuyên mục PBGDPL trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái tiếp tục được duy trì, mở rộng và nâng cao chất lượng, như các chuyên mục: “Thông tin chính sách pháp luật", "An ninh Yên Bái”, “Quốc phòng toàn dân”, “Công đoàn”, “Nhà nước và pháp luật” trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; chuyên mục “An ninh trật tự”, “Phòng, chống tham nhũng”, “Phòng chống ma túy”, “An toàn giao thông” trên Báo Yên Bái.

Các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường trang bị mạng lưới truyền thanh cơ sở; xây dựng các bản tin và thực hiện tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống tuyền thanh cấp cơ sở; tuyên truyền, đưa tin các mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện và chấp hành pháp luật, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Ngoài ra, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để tìm hiểu, nghiên cứu các văn bản pháp luật; tạo lập nhiều nhóm zalo, facebook,... để trao đổi, cập nhật, quán triệt thông tin về các văn bản pháp luật mới.

Qua đó, công tác tuyên truyền PBGDPL đã có những chuyển biến tích cực, hiệu quả, chất lượng; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, phong phú và nhiều đổi mới; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc chấp hành pháp luật đã có chuyển biến căn bản, rõ rệt.

Để tiếp tục thực hiện có hiểu quả công tác tuyên truyền PBGDPL, thời gian tới, Tỉnh ủy Yên Bái yêu cầu đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, mạng xã hội trong công tác PBGDPL, nhất là các hoạt động đối thoại, giải đáp, tư vấn pháp luật trên nền tảng kỹ thuật số.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh của các phương tiện thông tin đại chúng; ưu tiên khung giờ thu hút đông đảo khán, thính giả đối với các chuyên trang, chuyên mục về pháp luật.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để đổi mới và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng và chú trọng về nội dung, phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhất là các văn bản pháp luật mới ban hành…

Bùi Bình