Tham dự lớp bồi dưỡng có 191 đồng chí là chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Trong thời gian bồi dưỡng, các giảng viên sẽ truyền đạt tới các học viên 10 chuyên đề về: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức bộ máy của công an xã; công tác nắm tình hình về an ninh, trật tự, tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh tin báo tố giác về tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của công an xã; quy định và tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng công an xã; công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cho vay lãi nặng qua mạng internet. Nhận diện đối tượng phản động; công tác đảm bảo an ninh tôn giáo; công tác đảm bảo an ninh nông thôn…

Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn cho lực lượng công an xã là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Để lớp học đảm bảo chất lượng, mục tiêu kế hoạch đề ra, Công an tỉnh Sơn La đã lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ giảng viên có nhiều kinh nghiệm trực tiếp truyền đạt các chuyên đề, gắn lý luận với thực tiễn, đưa các vụ việc đã xảy ra trong thực tế để liên hệ, phân tích, đánh giá làm minh chứng cho phần lý thuyết.

Đây cũng là những chuyên đề được ban tổ chức nghiên cứu, lựa chọn để giảng dạy với nội dung rất thiết thực, phù hợp với đặc thù công việc của công an xã, phường, thị trấn giúp lực lượng cán bộ công an xã có thêm kiến thức để áp dụng vào thực tiễn công tác.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, từ khi triển khai lực lượng công an chính quy về các xã, thị trấn, lực lượng công an xã đã phối hợp thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao như: Thực hiện 3 đề án lớn của Bộ Công an trong công tác rà soát nhân khẩu, hộ khẩu vào hệ thống dữ liệu dân cư quốc gia, cấp căn cước công dân gắn chíp và cấp mã định danh theo Đề án 06 của Chính phủ. Tuy nhiên, ở một số xã, hoạt động của lực lượng công an xã còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, do vậy cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, nhất là các xã vùng giáp danh biên giới.

Trong thời gian bồi dưỡng, ban tổ chức lớp học yêu cầu các học viên chấp hành nghiêm túc nội quy lớp học, khắc phục khó khăn, tập trung nghe giảng, nghiên cứu, thảo luận, trao đổi học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện kiến thức, nâng cao năng lực, trình độ, vận dụng vào thực tế công tác tại địa bàn phụ trách.

Đợt tập huấn sẽ giúp các cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an xã trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản, kỹ năng nghiệp vụ cần thiết trong công tác nắm tình hình, xử lý ban đầu các vụ việc về an ninh trật tự và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đáp ứng được nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở trong tình hình mới.

Trần Thắng