Tổ chức kiểm tra công tác chỉ đạo THADS, THA hành chính đối với BCĐ THADS một số đơn vị cấp huyện có lượng án nhiều, các vụ việc phức tạp, công tác phối hợp trong THADS còn hạn chế; chỉ đạo Cục THADS tỉnh và Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Nghệ An tổ chức họp bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh kết quả giải quyết các việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Bên cạnh đó, tổ chức kiện toàn BCĐ THADS bảo đảm đúng, đủ thành phần theo quy định; chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế Phối hợp liên ngành trong THADS giữa Cục THADS tỉnh với cơ quan công an, TAND, viện KSND, thanh tra… Cùng với đó, chú trọng các biện pháp nhằm đảm bảo hoạt động chỉ đạo đối với công tác phối hợp của các cơ quan liên quan với cơ quan THADS đạt hiệu quả, đặc biệt là những vụ việc có giá trị tiền, tài sản lớn và có tính chất khó khăn, phức tạp, những vụ việc THA kéo dài nhiều năm chưa được thi hành dứt điểm.

Chỉ đạo việc tổ chức, phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác THADS; chỉ đạo Cục THADS tỉnh giải quyết dứt điểm các việc THA lớn, phức tạp có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cũng như giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành nhưng do có khó khăn, vướng mắc kéo dài chưa thi hành xong, gây bức xúc tại địa phương…

 

CTV Xuân Thống