Tại buổi kiểm tra, các đơn vị được kiểm tra đã báo cáo những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP- BTC-TANDTC-VKSNDTC, ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng.

Thời gian qua, công tác phối hợp trong việc trợ giúp pháp lý trên địa bàn huyện Thạnh Trị có nhiều chuyển biến tích cực, được các ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện chặt chẽ góp phần đạt hiệu quả trong hoạt động tố tụng.

Từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023, Công an huyện thụ lý giải quyết thuộc trường hợp được trợ giúp pháp lý là 12 trường hợp (11 bị can, 1 bị hại). Công an thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thông tin về trợ giúp pháp lý cho người tham gia tố tụng. Đồng thời cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết trong hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Trị thụ lý truy tố 25 vụ/45 bị can, trong đó có 4 bị can thuộc trường hợp trợ giúp pháp lý. Tuy nhiên, tất cả 4 đối tượng đều từ chối trợ giúp pháp lý, mặc dù đã được Kiểm sát viên giải thích về quyền lợi của họ. Các trường hợp này, Viện Kiểm sát đều có thông báo cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh Sóc Trăng đầy đủ, kết quả xác minh, giải thích thì họ vẫn giữ nguyên ý kiến không u cầu trợ giúp pháp lý miễn phí. 

Riêng Tòa án nhân dân huyện Thạnh Trị tiếp nhận thụ lý 400 vụ, việc các loại. Ngay khi tiếp nhận thụ lý các vụ, việc, thẩm phán, thư ký được phân công giải quyết đều giải thích đầy đủ các chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định, thông báo đương sự tự đọc hoặc đọc cho đương sự nghe bản thông tin về người được trợ giúp pháp lý. Tổng số lượt thuộc diện được trợ giúp pháp lý và có yêu cầu là 10 trường hợp được trợ giúp pháp lý. Trong đó, 8 trường hợp thuộc lĩnh vực hình sự; 2 trường hợp thuộc lĩnh vực dân sự…

Kết thúc buổi kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra, Đại tá Phan Văn Ứng đánh giá cao các đơn vị tiến hành tố tụng của huyện Thạnh Trị, vì đã thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý trong thời gian qua. Công tác phối hợp trong việc trợ giúp pháp lý giữa các đơn vị chặt chẽ góp phần đạt hiệu quả trong hoạt động tố tụng thời gian qua.

Đại tá Phan Văn Ứng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Thạnh Trị khắc phục những hạn chế mà các thành viên của đoàn kiểm tra chỉ ra để công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ngày càng được tốt hơn.

Thu Huyền