Dự thảo Thông tư quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (gọi tắt là sổ đỏ) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai lấy ý kiến rộng rãi.

Mẫu phôi “sổ đỏ” mới sẽ có tên gọi: “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất”.

Về hình thức, mẫu phôi “sổ đỏ” mới sẽ bao gồm gồm một tờ có 2 trang (thay vì 4 trang như mẫu phôi đang lưu hành). Trên sổ có in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen có kích thước 210x297mm.

Trong đó, trang 1 của “sổ đỏ” sẽ gồm các nội dung: Quốc hiệu; Quốc huy; mã QR code; tên "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất" in màu đỏ; người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất; thông tin thửa đất; thông tin tài sản gắn liền với đất; sơ đồ thửa đất...

Trang 2 của Giấy chứng nhận gồm các nội dung: Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận; số vào sổ cấp giấy chứng nhận.

leftcenterrightdel
 Trang 1 và trang 2 của mẫu phôi "sổ đỏ" mới đang được lấy ý kiến 

So với mẫu phôi “sổ đỏ” đang lưu hành hiện nay theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, thì mẫu phôi mới được xem là có nhiều thay đổi đáng kể. Theo đó, mẫu phôi đang lưu hành có tên gọi: “Giấy chứng nhận quyền sự dụng đất, quyền sổ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” bao gồm 4 trang.

Trang 1, gồm Quốc hiệu, Quốc huy và dòng chữ "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" in màu đỏ; mục "I. Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và số phát hành Giấy chứng nhận (số seri) gồm 02 chữ cái tiếng Việt và 06 chữ số, được in màu đen; dấu nổi của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

leftcenterrightdel
 Trang 1 và trang 4 của mẫu phôi "sổ đỏ" đang lưu hành theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT

Trang 2, in chữ màu đen gồm mục "II. Thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất", trong đó có các thông tin về thửa đất, nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm và ghi chú; ngày tháng năm ký Giấy chứng nhận và cơ quan ký cấp Giấy chứng nhận; số vào sổ cấp Giấy chứng nhận.

Trang 3, in chữ màu đen gồm mục "III. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất" và mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận".

Trang 4, in chữ màu đen gồm nội dung tiếp theo của mục "IV. Những thay đổi sau khi cấp Giấy chứng nhận"; nội dung lưu ý đối với người được cấp Giấy chứng nhận; mã vạch.

leftcenterrightdel
 Nội dung và cách trình bày tại trang 2 và trang 3 của mẫu phôi "sổ đỏ"  đang lưu hành

Theo dự kiến, mẫu phôi “sổ đỏ” mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2025 tới đây.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành theo một mẫu thống nhất và được áp dụng trong phạm vi cả nước đối với mọi loại đất và tài sản khác gắn liền với đất.

 

 

Bình An