Công ty May Vietdaz có trụ sở tại thôn 2B, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống, do ông Lê Đắc Lực làm Giám đốc, hoạt động ở lĩnh vực may xuất khẩu, đã có hành vi chiếm đất nông nghiệp (đối với đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn) với diện tích 31.247,1m2, theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, mức phạt tiền là 170 triệu đồng. 

Chiếm đất phi nông nghiệp (đối với đất không phải là đất nông nghiệp) với diện tích 2.608,9m2 theo quy định tại điểm c, khoản 4, Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ, bị phạt tiền là 140 triệu đồng. 

Như vậy, Công ty May Vietdaz đã bị xử phạt hành chính tổng cộng số tiền là 310 triệu đồng.

leftcenterrightdel
Công ty May Vietdaz chiếm đất nông nghiệp với diện tích 31.247,1m2 và đất phi  nông nghiệp diện tích 2.608.9m2, tại thôn 2B, xã Tế Thắng, huyện Nông Cống. Ảnh: Hương Trà

Ngoài phạt tiền 310 triệu đồng, Công ty May Vietdaz phải thực hiện tiếp thủ tục giao đất, thuê đất theo quy định của pháp luật đối với trường hợp sử dụng đất khi chưa thực hiện xong thủ tục giao đất, cho thuê đất.

Số tiền phạt trên, Công ty May Vietdaz phải nộp vào tài khoản thu ngân sách tại Kho bạc Nhà nước huyện Nông Cống trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, phô tô biên lai nộp phạt gửi về UBND huyện. Quá thời hạn, nếu Công ty May Vietdaz chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt,  phải nộp thêm  0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp, theo quy định tại Thông tư số 18/2023/TT-BTC ngày 21/3/2023 của Bộ Tài chính.

Hương Trà