Trong vài năm gần đây, ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai việc thay sách giáo khoa theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Vì vậy, thị trường sách giáo khoa có những đặc thù riêng.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An (Công ty Sách Nghệ An) là đơn vị cung ứng chính sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, doanh nghiệp của ông Trần Xuân Toàn còn được biết đến là nhà thầu quen mặt của Sở giáo dục và Đào tạo Nghệ An trong những năm qua.

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2015 - 2021, Công ty Sách Nghệ An tham gia và trúng 7/7 gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư, với tổng giá trị trúng thầu khoảng 13,8 tỷ đồng.

Đa số các gói thầu Công ty Sách Nghệ An trúng tại Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đều sát giá, tỉ lệ tiết kiệm cho ngân sách rất thấp.

Đơn cử, tại gói thầu mua sắm phát triển tủ sách thư viện tại các trường học trên địa bàn tỉnh năm 2021, có giá dự toán là 3.732.910.000 đồng, Công ty Sách Nghệ An trúng gói thầu này đúng với giá 3.732.910.000 đồng, tương ứng với tỉ lệ tiết kiệm bằng 0.

Năm trước đó (năm 2020), Công ty Sách Nghệ An cũng được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An lựa chọn là đơn vị thực hiện gói thầu mua sắm phát triển tủ sách thư viện cho các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tại gói thầu này, Công ty Sách Nghệ An trúng với giá 3.734.677.727 đồng, thấp hơn giá dự toán gói thầu (3.736.546.000 đồng) khoảng 1,8 triệu đồng.

Năm 2019, Công ty Sách Nghệ An trúng gói thầu Gói thầu số 01: Mua sắm phát triển tủ sách thư viện cho các trường thuộc xã khu vực 2, khu vực 3 và xã đặc biệt khó khăn của các huyện miền núi năm 2018, gói thầu do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư, giá dự toán 3.790.203.300 đồng.

Doanh nghiệp của ông Trần Xuân Toàn đã trúng Gói thầu số 01 nói trên với giá 3.788.203.300 đồng, tiết kiệm được cho ngân sách 2 triệu đồng.

Ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Công ty Sách Nghệ An cũng tham gia và trúng 2 gói thầu do Trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông số 2 Nghệ An mời thầu, với tổng số tiền trúng hơn 2,7 tỷ đồng.

Trúng 2/2 gói thầu do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư, có số tiền trúng thầu hơn 2,1 tỷ đồng. 

Đi cùng với tỉ lệ trúng thầu cao, tỉ lệ tiết kiệm thấp, doanh thu Công ty Sách Nghệ An cũng tăng mạnh trong những năm qua. Thế nhưng, điều đáng lưu tâm là lợi nhuận công ty đưa về trên sổ sách lại khá mỏng, dẫn đến mức đóng góp cho thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty cũng khiêm tốn theo.

Cụ thể, giai đoạn 2017 - 2022, doanh thu tại Sách Nghệ An có xu hướng tăng đều đặn khi lần lượt là 84,8 tỷ đồng (năm 2017), 93 tỷ đồng (năm 2018), 103 tỷ đồng (năm 2019), 92,3 tỷ đồng (năm 2020), 131 tỷ đồng (năm 2021) và 191 tỷ đồng (năm 2022). Thế nhưng lợi nhuận công ty chỉ đạt 1,8 tỷ đồng năm 2017, 1,8 tỷ đồng năm 2018, 1,9 tỷ đồng năm 2019, 1,8 tỷ đồng năm 2020, 2,3 tỷ đồng năm 2021, 3,4 tỷ đồng năm 2022.

Công ty Sách Nghệ An thành lập ngày 10/12/2004. Cập nhật đến tháng 2/2017, vốn điều lệ công ty tăng lên 16,98 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm: Ông Trần Xuân Toàn (sở hữu 36,714% vốn), bà Võ Thị Hiền (sở hữu 2,618% vốn), bà Mai Thị Bích Thủy (sở hữu 1,866%)...

Tới ngày 25/3/2022, vốn điều lệ công ty tăng lên 36,98 tỷ đồng. Trong nhiều năm liền, ông Trần Xuân Toàn nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

Quang Dân