Ngày 29/5, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai công tác kiểm kê thử nghiệm tài sản công năm 2024 của hệ thống Kho bạc Nhà nước. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Kho bạc Nhà nước và trực tuyến đến 7 điểm cầu Kho bạc Nhà nước địa phương là TPHCM, Hà Nội, Sơn La, Cà Mau, Hà Giang, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp).

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục quản lý công sản (Bộ Tài chính), kiểm kê tài sản là công việc thường xuyên, hàng năm của các cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, công tác tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước được thực hiện lần gần nhất từ ngày 1/1/1998, đến nay đã là 26 năm, hơn nữa chỉ được thực hiện trong khu hành chính sự nghiệp.

Tại báo cáo giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Quốc hội đã yêu cầu triển khai công tác tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước đối với 2 loại toàn sản, gồm tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp và tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý.

Trong khi, theo Quyết định số 213/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, công tác tổng kiểm kê tài sản công trên cả nước tới đây sẽ tổng rà soát lại việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Do vậy, bên cạnh đối tượng kiểm kê giống như quy mô đã thực hiện năm 1998, lần này sẽ mở rộng thêm tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý.

Cục trưởng Cục quản lý công sản cho biết, do tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư quản lý rất nhiều, sau khi rà soát các văn bản pháp luật liên quan, làm việc với các bộ quản lý chuyên ngành, xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính lựa chọn 18 loại tài sản kết cấu hạ tầng làm đối tượng kiểm kê, báo cáo Chính phủ phê duyệt Đề án kèm theo Quyết định số 213/QĐ-TTg.

Tuy nhiên, quy mô tài sản thực hiện kiểm kê mở rộng hơn nhiều so với năm 1998. Việc kiểm kê này khó khăn hơn vì đối với tài sản công thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp thì đã có quy định rõ về chế độ hạch toán, kế toán, chế độ tính hao mòn, khấu hao tài sản, đồng thời đã có hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý loại tài sản này, kể cả ở các bộ, ngành, địa phương hay trên quy mô cả nước. Nhưng với tài sản kết cấu hạ tầng, nhiều loại tài sản cho đến nay vẫn chưa có quy định về chế độ quản lý, sử dụng, chế độ hạch toán.

Để đảm bảo việc kiểm kê chính thức được thành công, Bộ Tài chính đã có quyết định tổ chức kiểm kê thử nghiệm tại 2 bộ và 3 địa phương, tới đây sẽ kiểm kê thử nghiệm thêm tại 3 địa phương.

Việc kiểm kê thử nghiệm tập trung vào mục tiêu tập dượt cách thức thực hiện công tác kiểm kê trước khi triển khai trên diện rộng, góp phần hoàn thiện các biểu mẫu và chỉ tiêu kiểm kê, do vậy, ông Nguyễn Tân Thịnh đề nghị các cán bộ kiểm kê thực tế góp ý cho Bộ Tài chính về các biểu mẫu, kiểm kê trước khi ban hành chính thức để tập huấn trên cả nước.

Xung quanh vấn đề này, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nguyễn Quang Vinh cho biết, đợt kiểm kê này ngoài việc đạt được mục tiêu đề ra, Kho bạc Nhà nước còn phải kịp thời phản ánh các khó khăn vướng mắc cũng như các kiến nghị đề xuất để hoàn thiện các mẫu biểu kiểm kê. Trên cơ sở đó, Kho bạc Nhà nước hoàn thiện chỉ đạo toàn quốc kiểm kê đầy đủ vào ngày 1/1/2025. Đồng thời là cơ sở để Bộ Tài chính hoàn thiện những hướng dẫn mẫu biểu báo cáo kiểm kê theo quy định của Chính phủ.

H.N