Đồng thời, tổng số lượng hoá đơn điện tử (HĐĐT) đã tiếp nhận và xử lý là hơn 3,91 tỷ hóa đơn, trong đó 1,14 tỷ hóa đơn có mã; hơn 2,77 tỷ hóa đơn không mã.

Tính đến cuối tháng 5/2023, đã có 18.963 cơ sở kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền với số lượng HĐĐT từ máy tính tiền đã tiếp nhận là 6.530.372 hóa đơn.

Có 424.911 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile với 346.100 giao dịch với tổng số tiền đã nộp thành công là 1.253 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã triển khai Trung tâm Cơ sở dữ liệu HĐĐT với chức năng phân tích dữ liệu HĐĐT, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro về HĐĐT trong toàn ngành Thuế. Hệ thống sẽ giúp các cán bộ ngành thuế có công cụ, nguồn dữ liệu để tập trung thực hiện rà soát, phân tích, phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành, sử dụng HĐĐT.

Đây là giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về hóa đơn cũng như các hành vi gian lận, trốn thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng sai quy định, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng cho doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến ngày 12/05/2023, đã có 309 sàn cung cấp thông tin trên cổng thông tin thương mại điện tử của Tổng cục Thuế. Theo đó, cơ quan thuế đã có được danh sách của 159.218 cá nhân và 31.881 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 50.737.595 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 15.272 tỷ đồng.

Đối với kỳ cung cấp thông tin quý I/2023 (hạn cuối cung cấp thông tin là 04/05/2023), tính đến ngày 12/05/2023, đã có 240 sàn cung cấp thông tin. Cơ quan thuế đã có danh sách của 41.377 cá nhân và 11.690 tổ chức đăng ký bán hàng trên sàn, với 90.078.397.702 lượt giao dịch và tổng giá trị giao dịch là 9.786 tỷ đồng.

Uyên Uyên