Theo Quyết định số 258/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, Thứ trưởng Lê Đình Thọ thôi phụ trách Ban Quản lý dự án (QLDA) Thăng Long kể từ ngày 20/3/2023; ông Đinh Công Minh, Giám đốc Ban QLDA 7 được điều động bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA Thăng Long kể từ ngày 20/3/2023.

Theo Quyết định số 269/QĐ-BGTVT, ngày 20/3/2023, Bộ trưởng Nguyến Văn Thắng giao ông Lê Quốc Dũng, Phó Giám đốc Ban QLDA 7 phụ trách Ban QLDA 7 kể từ ngày 20/3/2023 đến khi có quyết định khác.

Tại buổi lễ, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng ông Đinh Công Minh và ông Lê Quốc Dũng đã được tín nhiệm, tin tưởng giao giữ trọng trách mới.

Giao nhiệm vụ, Bộ trưởng yêu cầu ông Đinh Công Minh và ông Lê Quốc Dũng đoàn kết, phối hợp tốt với tập thể lãnh đạo, viên chức trong hai ban QLDA hoàn thành tốt các nhiệm vụ được bộ giao, đặc biệt là chỉ đạo thực hiện các dự án thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Bộ trưởng cũng mong các cán bộ, viên chức trong hai ban QLDA đoàn kết, hỗ trợ hai lãnh đạo mới hoàn thành tốt các nhiệm vụ của đơn vị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm, ông Đinh Công Minh bày tỏ lời cảm ơn Ban Cán sự Đảng Bộ và lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng, bổ nhiệm giao nhiệm vụ. Trên vị trí công tác mới, ông Đinh Công Minh cam kết sẽ đoàn kết nhất trí với tập thể các đồng chí lãnh đạo, viên chức trong đơn vị, sáng tạo mới, giải pháp mới trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.