Phương án thiết kế được chọn với tên gọi “Junon” đã làm tốt ưu hóa kết nối công trình với các di sản kiến trúc mang nhiều ý nghĩa lịch sử, hài hoà với cảnh quan thiên nhiên của khu vực dự án ở Geneva, Thuỵ Sĩ, và giải quyết hiệu quả các vấn đề môi trường thông qua tái chế, sử dụng các vật liệu sinh học mới và carbon thấp. 

Trụ sở văn phòng mới của IOM tại Thuỵ Sĩ được trông đợi đại diện cho tính đa dạng của các thành viên, nhân viên IOM và những người di cư mà tổ chức này giúp đỡ, khẳng định thêm vị thế và uy tín của IOM trong nhóm các tổ chức quốc tế Thế giới.

Công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2028.

G8A Architects là công ty kiến trúc, quy hoạch đô thị và thiết kế nội thất được thành lập vào năm 2000 tại Geneva; đặt trụ sở tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Singapore.

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc là tổ chức hàng đầu trong nỗ lực thúc đẩy di cư an toàn và có trật tự vì lợi ích của tất cả mọi người dân được thành lập năm 1951.

Ngọc Anh