Theo đó, trong năm Sở đã bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành trung ương và địa phương, năm 2021 đã ban hành trên 30 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 gửi tới các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh trong ngành, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-19, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tuân thủ các quy định, hướng dẫn trong phòng chống dịch covid-19.

Thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 của Sở; Xây dựng kế hoạch đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn tỉnh theo các tình huống của dịch bệnh Covid-19; Đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong sản xuất kinh doanh, hướng dẫn chi tiết công tác phòng chống dịch bệnh, cách ly, xét nghiệm, thực hiện 5K trong các nhà máy, đơn vị sản xuất kinh doanh, chợ, siêu thị, cửa hàng thương mại, phương tiện vận chuyển hàng hóa…. trên địa bàn; Đôn đốc các đơn vị hoạt động công nghiệp thực hiện đánh giá mức độ an toàn COVID-19 theo công văn số 841/UBND-VX ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện truy cập và đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá hiện hành) năm 2021 dự kiến đạt  5.300/5.300 tỷ, tăng 12,77% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 100% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá hiện hành) tăng do giá các mặt hàng thuộc nhóm hàng luyện kim tăng giá. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh) năm 2021 dự kiến đạt 3.800/4.200 tỷ, tăng 13,39% so với cùng kỳ năm  2020, bằng 90,48% kế hoạch năm.

Diễn biến sản phẩm công nghiệp chủ yếu trong năm, dự kiến có 04/15 sản phẩm có tăng trưởng so với cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch năm là:  quặng manggan đạt 64.600 tấn, tăng 81% so với cùng kỳ, tăng 61 % so với kế hoạch; đường RE 16.900 tấn, tăng 14,95% so với cùng kỳ , tăng 9,03% so với kế hoạch; thiếc thỏi đạt 100 tấn, tăng 85,19% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch; điện thương phẩm đạt 598,41 triệu kwh, tăng 4,14% so với cùng kỳ, tăng 6,86% so với kế hoạch… 

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh vẫn duy trì hoạt động, đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá đột biến. Các đơn vị kinh doanh thương mại trên địa bàn tỉnh đã chủ động cân đối nguồn hàng, cung ứng đầy đủ hàng hóa thiết yếu tới các cửa hàng, quầy hàng tại tất cả các địa phương trong tỉnh. Các đơn vị phân phối hàng hóa, kinh doanh bán lẻ như siêu thị, cửa hàng tự chọn đã chuẩn bị lượng hàng hóa đủ để đáp ứng nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân. Khâu vận chuyển hàng hóa tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch và đảm bảo lưu thông thuận lợi, nhưng có khó khăn về thời gian vận chuyển hàng hóa từ đơn vị cung cấp đến địa bàn tỉnh kéo dài hơn do phải thực hiện các biện pháp phòng chống theo quy định. Tuy nhiên, sau khi triển khai thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về Ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đã tạo điều kiện cho hoạt động thương mại, lưu thông hàng hóa, dịch vụ, sản xuất được thuận lợi hơn.

leftcenterrightdel
Ký biên bản ghi nhớ trao đổi nghiệp vụ giữa Thanh tra sở Công thương tỉnh Cao Bằng và tỉnh Nghệ An. Ảnh Sở Công thương Cao Bằng. 

Trong năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng dự kiến là 9.273,84 tỷ đồng, tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước, bằng 100%, so với kế hoạch năm.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn quản lý dự kiến năm 2021 thực hiện 600 triệu USD, bằng 96,61% cùng kỳ năm 2020, tăng 27,65%  so với kế hoạch năm, trong đó: Kim ngạch xuất khẩu đạt 286 triệu USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020, tăng 27,2% so với kế hoạch năm; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 119 triệu USD, giảm 28,2% so với cùng kỳ năm 2020, bằng 198,3% so với kế hoạch năm; giá trị hàng hóa giám sát 195 triệu USD.

Sở cũng tổ chức thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và nguyên liệu sản xuất xi măng); công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học công nghệ; cụm công nghiệp, khuyến công; an toàn thực phẩm; công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp chế biến khác; hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; công tác bảo vệ môi trường, quản lý an toàn trong ngành công thương (trừ an toàn điện), công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Sở đã xây dựng và ban hành kế hoạch cải cách hành chính (TTHC) năm 2021, xây dựng 39 nhiệm vụ phải thực hiện, năm 2021 đã thực hiện hoàn thành 39 nhiệm vụ.

Ban hành Kế hoạch số 1744/KH-SCT ngày 30 /12/ 2020 Kế hoạch kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2021 của Sở Công Thương Cao Bằng; Kế hoạch số 171/KH-SCT, ngày 05/02/2021 của Sở Công Thương Cao Bằng về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021.

Tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định Phê duyệt các Quy trình liên thông trong giải quyết TTHC lĩnh vực Điện thuộc thâm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Quyết định công bố danh mục TTHC mới và phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng; lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thấm quyền giải quyết của Sở. Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông trong việc rà soát các TTHC phục vụ kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Ông Nguyễn Anh Quế - Giám đốc Sở Công thương Cao Bằng cho biết: Đạt được những kết quả khả quan nói trên, trong năm ngành công thương tỉnh nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Công Thương. Sự thống nhất và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Sở Công Thương đã tạo sự thống nhất của cả ngành trong việc tổ chức thực hiện những giải pháp của Bộ Công Thương, UBND tỉnh một cách có hiệu quả.

Trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, Ban chấp hành Đảng bộ cùng Lãnh đạo Sở thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, duy trì công tác giao ban hàng tháng lãnh đạo chủ chốt của Sở. Các nhiệm vụ trọng tâm đều được triển khai sâu rộng, kịp thời tới toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, được bàn bàn bạc thống nhất trước khi thực hiện.

Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành hữu quan, các địa phương trong việc tạo mọi điều kiện thuận lợi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời cho các thành phần kinh tế tham gia hoạt động ngành công thương đạt hiệu quả cao.

Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ, chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của nhà nước về về hoạt động điện lực, đầu tư, vận hành thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó trình độ, năng lực cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác, có tình thần đoàn kết, trách nhiệm trong công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yên tâm công tác, không dao động trước những khó khăn, thách thức, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, có ý thức trách nhiệm trong công việc, luôn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Pv