Thực hiện vượt chỉ tiêu thu ngân sách Bộ Tài chính giao

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lào Cai đạt gần 1,7 tỷ USD, tăng 8,9% so với năm 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 987 triệu USD, tăng 6%; nhập khẩu đạt 709 triệu USD, tăng 13,2%.

Tổng số doanh nghiệp làm thủ tục tại Hải quan Lào Cai trong năm qua là 698 doanh nghiệp, tăng 18% so với năm 2020; toàn Cục giải quyết 59.041 tờ khai, tăng 64%.

Về thu ngân sách nhà nước, đến hết ngày 31/12/2021, Cục Hải quan Lào Cai thu được 1.747,4 tỷ đồng, đạt 100,7% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 20,2% so với năm 2020.

Ông Nguyễn Việt Quang, Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai cho biết, năm qua, cùng với những khó khăn chung do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, việc triển khai và thực hiện nhiệm vụ của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo quản lý, thu hút hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp qua địa bàn tỉnh, chống thất thu, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh giao.

Mặt khác, cũng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, phía Trung Quốc tăng cường các biện pháp để thắt chặt quản lý tại các cửa khẩu, tăng cường chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu như: Chính sách quản lý mặt hàng, tăng thuế xuất, nhập khẩu; quản lý chặt chẽ các cửa khẩu phụ, lối mở; cấm không cho hàng hóa vận chuyển qua các lối mở; điều chỉnh giờ hoạt động tại cửa khẩu, thông quan luân phiên nhóm mặt hàng, thuê lái xe trung chuyển... đã làm chậm thời gian thông quan hàng hóa, giảm lượng hàng hóa xuất nhập khẩu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Song, Cục đã chủ động triển khai áp dụng các biện pháp vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đảm bảo hoạt động quản lý hải quan. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh. Tập hợp những vướng mắc phát sinh về nghiệp vụ trong quá trình thực hiện, kịp thời xin ý kiến chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và chỉ đạo hướng dẫn các Chi cục thực hiện. Tham mưu kịp thời cho Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, ban ngành của tỉnh trong việc thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đề xuất các phương án đảm bảo công tác quản lý cửa khẩu, công tác thu ngân sách… Qua đó đã khắc phục được những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Cán bộ, nhân viên Chi cục Hải quan Cửa khẩu đảm bảo an toàn phòng dịch khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TK

Quyết liệt chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Với quyết tâm "tích cực, chủ động trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”, Cục Hải quan Lào Cai đã bám sát các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai và của Ban Chỉ đạo 389 các cấp, tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bên cạnh đó, Cục phối hợp tốt, trao đổi thông tin kịp thời với lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và chính quyền địa phương các cấp về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, các chất ma tuý, tiền chất qua biên giới trên các tuyến và địa bàn trọng điểm; đặc biệt quản lý người xuất nhập cảnh trái phép trong địa bàn và phối hợp tốt các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn và xử lý nhập cảnh trái phép.

Qua đó, Cục đã phát hiện và xử lý 36 vụ buôn lậu và vận chuyển trái phép; 148 vụ vi phạm hành chính, ấn định thuế và phối hợp bắt giữ 3 vụ ma tuý.

Đã thực hiện kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan đối với 6 doanh nghiệp, bằng 150% chỉ tiêu được giao; qua đó đã ấn định thuế với tổng số tiền gần 49 tỷ đồng, đã thu nộp vào NSNN hơn 251 triệu đồng. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan 03 doanh nghiệp.

Cục tiếp tục làm tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin và thống kê hải quan vào tất cả các lĩnh vực; đây chính là tiền đề để ngành Hải quan hoàn thiện Hải quan điện tử và thực hiện Hải quan số trong thời gian tới. Vận hành tốt ứng dụng phần mềm thông quan tự động một cửa Quốc gia VNACCS/VCIS…

Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Lào Cai; tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng”; tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản, chính sách pháp luật về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ hải quan.

leftcenterrightdel
Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Nguyễn Việt Quang (thứ 3 từ phải sang) chứng kiến đại diện các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai ký kết thi đua năm 2022 

Tập trung thực hiện thành công 6 nhiệm vụ trọng tâm

Cũng theo Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lào Cai Nguyễn Việt Quang, sang năm 2022, Cục sẽ tiếp tục nỗ lực khắc phục các khó khăn chung, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Theo đó, Cục tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp, biện pháp của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh Lào Cai về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 hiệu quả, gắn với ổn định phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trong tình hình mới.

Thứ 2, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh giao.

Thứ 3, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành hải quan.

Thứ 4, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển hiện đại hoá Hải quan Lào Cai; kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Thứ 5, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại; công tác kiểm tra sau thông quan; thanh tra chuyên ngành.

Thứ 6, xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phiền hà sách nhiễu, tiêu cực gắn liền với công tác xây dựng lực lượng liêm chính, chuyên nghiệp là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; kết hợp đẩy mạnh các phong trào đoàn thể kết hợp các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022./.

Trần Kiên