Lý giải về thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng đột biến như trên, UBND tỉnh cho biết là do các dự án điện gió, điện mặt trời triển khai nhập các máy móc, thiết bị phục vụ công trình. Trong năm 2021, có 7/17 nguồn thu đạt và vượt dự toán. Tiêu biểu như: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý là 1.749 tỷ đồng (đạt 100,52% dự toán); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 105 tỷ đồng (đạt 420% dự toán); thu tiền cho thuê đất, mặt nước là 27 tỷ đồng (đạt 100% dự toán)…

UBND tỉnh cũng cho biết, có 2/9 đơn vị huyện thu đạt dự toán là huyện Thới Bình ước đạt 61,1 tỷ đồng (đạt 100% dự toán); huyện U Minh ước thu đạt 49 tỷ đồng (đạt 100% dự toán). Có 7/9 đơn vị huyện, thành phố thu không đạt dự toán gồm: Huyện Cái Nước ước thu đạt 43 tỷ đồng (đạt 80,83% dự toán); TP Cà Mau ước thu đạt 360 tỷ đồng (đạt 82% dự toán); huyện Đầm Dơi ước thu đạt 70 tỷ đồng (đạt 87,94% dự toán)…

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 41.688 tỷ đồng, tăng 0,92% so với năm 2020. Trong đó, tỷ trọng khu vực ngư, nông, lâm nghiệp chiếm 33,7%; tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 29,4%; tỷ trọng khu vực dịch vụ chiếm 32,6%...

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 613.700 tấn (tăng 3,6% so với năm 2020); tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 62.370 tỷ đồng (bằng 90% kế hoạch); kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt 1 tỷ USD (đạt 90,9% kế hoạch)…

Chu Tuấn