Dự án Khu B, thuộc Khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ được phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư tại Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang. Việc lựa chọn Chủ đầu tư được thực hiện theo Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP, Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16/4/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng quỹ đất và thực hiện theo Quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Công tác lựa chọn chủ đầu tư được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, đồng thời nhiều lần được các cấp, ngành tỉnh Bắc Giang tái khẳng định tại các văn bản liên quan.

Sau khi được UBND tỉnh Bắc Giang giao đất 6 đợt với diện tích trên 47,4ha, Chủ đầu tư đã tích cực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo hồ sơ thiết kế được duyệt, đã thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Sau khi tiến hành thẩm định, các sở, ngành đã ban hành thông báo đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất.

Được biết, nhà thầu lập dự án là Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và phát triển CDIS – Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam – Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Vĩnh Thành có đủ năng lực lập dự án, thực hiện việc lập thiết kế bản vẽ thi công. Chủ trì các bộ môn: khảo sát địa hình, khảo sát địa chất, giao thông, san nền, cấp nước, thoát nước, cấp điện có đủ năng lực hành nghề theo quy định và đã được Sở Xây dựng Bắc Giang thẩm định tại văn bản số 819/SXD-KT&VLXD ngày 23/7/2015 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình: Khu B, thuộc Khu đô thị mới Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên.

Quá trình giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, một số công dân gửi đơn thư tới các cấp, ngành của tỉnh, Trung ương cho biết không đồng ý việc thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện Dự án xây dựng Khu B, Khu đô thị Đình Trám- Sen Hồ, vì cho rằng: Đây không phải công trình phục vụ an ninh, quốc phòng; lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia... nên người dân phải được thoả thuận với chủ đầu tư. Nếu thu hồi đất nông nghiệp của các hộ thì các hộ phải được giao đất kinh doanh dịch vụ. Dự án xây dựng Khu B, Khu đô thị mới Đình Trám- Sen Hồ không nằm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt…

Các cấp, các ngành tỉnh Bắc Giang đã nhiều lần tổ chức đối thoại, giải thích chính sách pháp luật về đất đai tới các công dân. Tại buổi đối thoại, các hộ dân không đưa ra được căn cứ pháp luật để cho rằng việc khiếu nại là có cơ sở. Bởi vậy, UBND tỉnh Bắc Giang, UBND huyện Việt Yên ban hành nhiều văn bản khẳng định việc khiếu nại là không có cơ sở.

Hiện nay, dự án đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, qua đó dần hình thành khu đô thị thông minh, hiện đại, góp phần tạo diện mạo huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang khang trang hơn. Đóng vai trò chiến lược trở thành một đô thị vệ tinh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa đem đến cuộc sống tiện nghi, hiện đại cho người dân, dự án Khu đô thị mới Đình Trám - Sen Hồ  đang dần cụ thể hóa mục tiêu quy hoạch xây dựng đô thị hiện đại tiến tới đưa trung tâm huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025. 

Thanh Hoa