Thời gian gần đây, thị trường bất động sản, phân khúc đất ở đô thị tại các điểm quy hoạch khu dân cư do UBND thị xã Quảng Yên thực hiện đang có biến động bất thường.

Tình trạng sốt nóng, sốt ảo “bong bóng” bất động sản có nguyên nhân chính là do các “cò đất” trong và ngoài tỉnh sử dụng các chiêu trò đầu cơ gây sốt ảo để trục lợi.

Điều này gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý người dân trong khu vực; khó khăn trong công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và việc thu hút đầu tư của tỉnh...

Trước tình hình trên, để đảm bảo ổn định thị trường bất động sản khu vực, UBND tỉnh yêu cầu thị xã Quảng Yên tạm dừng việc đấu giá đất nền trên địa bàn thị xã. Đặc biệt là tại các điểm quy hoạch khu dân cư do UBND thị xã Quảng Yên đầu tư cơ sở hạ tầng.

Đồng thời, thị xã Quảng Yên phải tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền trong nhân dân về các chiêu trò đầu cơ gây sốt ảo đất nền để trục lợi của các “cò đất”.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm, chặt chẽ công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn; tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin liên quan đến tình trạng “cò mồi”, đầu cơ, lũng đoạn thị trường đất đai.

Trọng Tài