Ông Đoàn Tiến Châm cho rằng, năm 2008, khi thu hồi đất để thực hiện Dự án Chống sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn phố Kim, xã Phượng Sơn, UBND huyện Lục Ngạn đã không bàn giao Quyết định thu hồi đất số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 cho gia đình, nên ông không biết việc gia đình đã bị thu hồi diện tích 195,1m2 đất ở. Cho đến năm 2020, khi đi thực hiện các thủ tục để cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) mới biết.

Ông Châm cho rằng, quyết định trên thu hồi không đúng loại đất, vì tại thời điểm thu hồi đất trên diện tích 195,1m2 không có công trình là nhà ở, mặt khác Nhà nước cũng không quy định vị trí đất ở trên giấy CNQSDĐ; phần diện tích giáp bờ sông có địa chất yếu không thể xây dựng các công trình để ở được, do đó diện tích thu hồi phải là đất vườn; cùng một loại đất thu hồi mà hộ liền kề (nhà ông Phương) được bồi thường tại vị trí 1, còn nhà ông chỉ được bồi thường tại vị trí 2; trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các cơ quan chức năng không thực hiện theo các văn bản đã cung cấp cho người dân, số liệu trong quyết định thu hồi đất khác với các giấy tờ đã cung cấp.

Ông Đoàn Tiến Châm đề nghị thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Lục Ngạn, trả lại diện tích đất ở theo hiện trạng sử dụng; không đồng ý với giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện tại Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 giải quyết khiếu nại của ông (lần đầu).

Trước đó, ngày 1/12/2022, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn có Quyết định số 3144/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Tiến Châm có nội dung: “Điều 1. Nội dung khiếu nại của ông Đoàn Tiến Châm được giải quyết như sau: Giữ nguyên nội dung về loại đất tại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Lục Ngạn về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông Lục Nam, tại xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, cụ thể diện tích thu hồi 195,1m2; loại đất ở nông thôn”.

Không đồng ý với giải quyết trên, ông Đoàn Tiến Châm có đơn khiếu nại gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh, đối thoại với công dân theo quy định, kết luận và đề xuất biện pháp giải quyết.

Theo nhận xét của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, Quyết định thu hồi đất số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Lục Ngạn về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng công trình chống sạt lở bờ sông Lục Nam đoạn phố Kim, tại xã Phượng Sơn đã hết thời hiệu khiếu nại theo quy định tại Điều 9 Luật Khiếu nại năm 2011.

Tuy nhiên, khi ông Châm có đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn đã ban hành văn bản trả lời và quyết định giải quyết khiếu nại là không đúng quy định tại Khoản 6 Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011, thuộc trường hợp các khiếu nại không được thụ lý giải quyết do thời hiệu khiếu nại đã hết.

Giải quyết của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn tại Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Tiến Châm, thôn Kim 1, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang (lần đầu) là giải quyết sai do thời hiệu khiếu nại đã hết.

Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh giao, ngày 9/2/2023 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đối thoại với công dân.

Tại buổi đối thoại, ông Đoàn Tiến Châm, bà Trần Thị Tĩnh giữ nguyên quan điểm đề nghị thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Lục Ngạn, giữ nguyên diện tích đất ở theo giấy CNQSDĐ đã được UBND huyện Lục Ngạn cấp cho gia đình ông, bà từ năm 2001.

Căn cứ đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường và hồ sơ vụ việc, UBND tỉnh quyết định việc ông Đoàn Tiến Châm khiếu nại Quyết định số 1017/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của UBND huyện Lục Ngạn về việc thu hồi đất để thực hiện dự án thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết.

UBND tỉnh giao cho Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn thu hồi, hủy bỏ Văn bản số 518/UBND-TNMT ngày 14/6/2022 trả lời nội dung đơn của ông Đoàn Tiến Châm; Quyết định số 3144/QĐ-UBND ngày 1/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn về việc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Tiến Châm (lần đầu).

Rút kinh nghiệm trong việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 667/UBND-TCD ngày 22/2/2022 về việc thực hiện tốt quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại.

Hoàng Long