Ngày 25/7/2019, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại yêu cầu của bà Lưu Thị Kim Lan (số 55, ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông, TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).

Kết quả xác minh nội dung khiếu nại cho thấy, ngày 31/7/2018, UBND TP Sa Đéc ban hành Quyết định số 357/QĐ-HĐ BTHT&TĐC về việc hỗ trợ khối lượng san lấp 128m3 cho bà Lưu Thị Kim Lan để thực hiện công trình đường Nguyễn Sinh Sắc (đoạn từ ĐT 848 - nút giao thông cầu Cái Cỏ), với số tiền là 11.520.000 đồng.

Bà Lưu Thị Kim Lan chưa thống nhất và có đơn khiếu nại yêu cầu bồi thường 110m2 đất và nâng khối lượng san lấp từ 128m3 lên 165m3.

Ngày 25/7/2019, Chủ tịch UBND TP Sa Đéc ban hành Quyết định số 552/QĐ-UBND-NĐ, giải quyết: Bác các nội dung khiếu nại của bà Lưu Thị Kim Lan.

Kết quả đối thoại cho thấy, ngày 2/6/2021, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với ông Nguyễn Hữu Nhung (người được bà Lưu Thị Kim Lan ủy quyền). Qua đó, kết luận nội dung khiếu nại của bà là không có cơ sở xem xét, giải quyết. Quyết định số 552/QĐ-UBND-NĐ ngày 25/7/2019 của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Kim Lan là phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; căn cứ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh Đồng Tháp quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; qua kết quả kiểm tra, xác minh của ngành chức năng, đối chiếu với những quy định của pháp luật thì việc khiếu nại của bà Lưu Thị Kim Lan là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Từ những nhận định và căn cứ trên, tại quyết định ký ngày 22/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang đã công nhận và giữ nguyên Quyết định số 1106/QĐ-UBND-NĐ ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc về việc giải quyết khiếu nại của bà Lưu Thị Kim Lan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện Quyết định số 1106/QĐ-UBND-NĐC ngày 21/11/2019 của Chủ tịch UBND TP Sa Đéc.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 30 ngày kể từ ngày ban hành. Trong trường hợp bà Lưu Thị Kim Lan không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Quỳnh Vy