Chánh Thanh tra huyện Quế Võ Nguyễn Tiến Tiêm cho biết, năm 2020, các cấp, các ngành trong huyện đã tiếp 921 l­ượt công dân; tiếp nhận 125 đơn thư. Qua phân loại, có 68 đơn đủ điều kiện thụ lý (5 KN, 5 TC, 58 kiến nghị, phản ánh). Đến nay, đã giải quyết 55 đơn, đạt 81%. Nội dung đơn thư chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai và chính sách xã hội.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiểm tra, khắc phục vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, UBND huyện Quế Võ đã giải quyết 35/42 vụ việc thuộc thẩm quyền; 7 vụ việc còn lại, huyện tiếp tục chỉ đạo xác minh để giải quyết dứt điểm…

Với công tác thanh tra, năm qua, Thanh tra huyện Quế Võ triển khai thực hiện 2 cuộc theo kế hoạch tại 2 đơn vị; các cơ quan chuyên môn của huyện tiến hành kiểm tra hành nghề y dược tại 81 cơ sở, kiểm tra an toàn thực phẩm tại 69 cơ sở. Qua đó, đã thu hồi số tiền sai phạm về ngân sách, xử phạt vi phạm hành chính và yêu cầu các tổ chức, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm.

Huyện cũng quan tâm đến thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra, kiểm tra. Trong năm, toàn huyện có 3 quyết định giải quyết KN, 4 kết luận thanh tra, kiểm tra phải tổ chức thực hiện với số tiền phải thu hồi gần 117 triệu đồng; thu hồi các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các giấy đã chuyển quyền sử dụng đất với tổng diện tích 2.448 m2; xử lý các tổ chức, cá nhân có sai phạm. Đến nay, đã thu hồi về ngân sách gần 94 triệu đồng.

Năm 2020, UBND huyện Quế Võ đã tăng cường đối thoại với công dân, các địa phương có những vấn đề phức tạp, nổi cộm như Bồng Lai, Quế Tân, Phù Lương… qua đối thoại đã góp phần ổn định tình hình địa phương, tạo điều kiện phát triển kinh tế, xã hội.

Dự báo năm 2021, tình hình KN, TC sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. UBND huyện Quế Võ yêu cầu, các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; chú trọng giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc ngay từ khi mới phát sinh. Đặc biệt, thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân; tập trung thanh tra trách nhiệm chủ tịch UBND các xã, thị trấn…

Hải Hà