Quyết định giải quyết KN của UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, ông Hoàng Công Huy KN Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của Chủ tịch UBND TP Hạ Long về việc giải quyết KN (lần đầu) đối với nội dung: Yêu cầu bồi thường cho gia đình 50m2 đất là đất ở (trong đó, có 27,3m2 thuộc khu đo tỷ lệ 1/5000 và 22,7m2 thuộc thửa 11/151/ĐC) theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/10/2022 Chủ tịch UBND TP Hạ Long đã ban hành Quyết định giải quyết KN (lần đầu) số 4006/QĐ-UBND với nội dung: Không chấp nhận nội dung KN trên của ông Hoàng Công Huy.

Không đồng ý với kết quả giải quyết, ông Huy tiếp tục KN lần 2 đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về nội dung nêu trên.

Quá trình xác minh cho thấy, theo báo cáo của UBND phường Bãi Cháy, phần diện tích 22,7m2 thuộc thửa 11/151/BĐĐC có nguồn gốc là đất giao thông do Nhà nước quản lý; được cắm mốc lộ giới an toàn giao thông tuyến đường quốc lộ 18 cũ, năm 1995.

Năm 1998, khi đo vẽ bản đồ địa chính cập nhật là thửa đất giao thông. Đến năm 2003, gia đình tự xây công trình kiến trúc như hiện trạng.

Quá trình sử dụng, trước năm 2003 là đất giao thông do UBND phường Bãi Cháy quản lý; sau năm 2003, gia đình ông Huy sử dụng từ đó đến nay.

Đối với phần diện tích 27,3m2 thuộc khu đo tỷ lệ 1/5000, theo các văn bản, tài liệu của UBND phường Bãi Cháy có nguồn gốc: Năm 2002, dự án xây dựng khách sạn ngành Than đã thu hồi, đền bù phần diện tích này cho gia đình.

Do dự án không thực hiện, ông Hoàng Công Thành (là bố đẻ của ông Huy) tiếp tục tự ý sử dụng phần diện tích này để làm vườn. Sau năm 2004, ông Thành cho con trai là ông Huy tiếp tục sử dụng làm vườn (trồng cây ăn quả).

Từ năm 2004 đến nay, gia đình ông Huy sử dụng thửa đất để làm vườn, không có công trình kiến trúc.

Theo quy hoạch sử dụng đất từ năm 2004 đến năm 2020 được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt tại Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 3/3/2005 "về việc phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất TP Hạ Long thời kỳ 2004 - 2010"; Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 19/3/2014 về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Quyết định số 4006/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu của TP Hạ Long thể hiện: Phần diện tích 22,7m2 thuộc thửa đất số 11/151/BĐĐC là đất công cộng và 27,3m2 thuộc khu đo tỷ lệ 1/5000 do UBND phường Bãi Cháy quản lý, không được hoạch định là đất ở.

Quá trình giải quyết đơn, ngày 5/2/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan được Chủ tịch UBND tỉnh giao xác minh giải quyết KN lần 2) đã tổ chức đối thoại với người KN.

Tại buổi đối thoại, UBND TP Hạ Long và các thành phần tham dự thống nhất với kết quả xác minh giải quyết KN lần 2. Người KN vẫn giữ nguyên nội dung KN.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu, kết quả xác minh và quy định của pháp luật, UBND tỉnh Quảng Ninh nhận định và kết luận: Phần diện tích 50m2 (có 22,7m2 thuộc thửa đất số 11/151 /BĐĐC và 27,3m² thuộc khu đo tỷ lệ 1/5000) ông Hoàng Công Huy đang KN có nguồn gốc do lấn chiếm.

Tại thời điểm thu hồi đất không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được bồi thường về đất theo quy định. Vì vậy, ông Hoàng Công Huy KN yêu cầu đòi bồi thường là đất ở đối với phần diện tích 50m2 đất nêu trên là không có cơ sở xem xét giải quyết.

Từ nhận định và căn cứ trên, UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định, không chấp nhận ông Hoàng Công Huy KN yêu cầu bồi thường là đất ở đối với phần diện tích 50m2 (có 22,7m2 thuộc thửa đất số 11/151 /BĐĐC và 27,3m² thuộc khu đo tỷ lệ 1/5000).

Trọng Tài