Trên cơ sở kết quả xác minh và các tài liệu liên quan, UBND thành phố ban hành Kết luận số 101/KL-UBND ngày 13/9/2023 về nội dung tố cáo tiếp đối với ông Nguyễn Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhị Khê, huyện Thường Tín.

Kết quả xác minh cho thấy, khu đất tại vị trí mặt đường Quốc lộ 1A, phố Quán Gánh, xã Nhị Khê (gồm các thửa đất số 75, 76, 77, tờ bản đồ số 06) có nguồn gốc là đất của cụ Nguyễn Văn Nghĩa chia cho 3 con trai sử dụng. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Khai sử dụng thửa số 75, ông Nguyễn Văn Sơn sử dụng thửa số 76 và ông Nguyễn Văn Trường sử dụng thửa số 77.

Hồ sơ địa chính năm 1989 đã thể hiện từng thửa đất và chủ sử dụng riêng biệt, trong đó, thửa số 77 chủ sử dụng đất là ông Nguyễn Văn Trường. Năm 1992, UBND huyện Thường Tín đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các con của cụ Nghĩa, trong đó, hộ ông Nguyễn Văn Trường được cấp Giấy chứng nhận số A995180 ngày 4/10/1992, thửa số 77, diện tích 158m2, loại đất ở lâu dài.

Thực tế, các anh em nhà ông Trường có sự thống nhất sử dụng nhà đất sang các phần của nhau, cụ thể: Thửa đất số 77, giấy chứng nhận đứng tên ông Nguyễn Văn Trường, hiện trạng sử dụng là 3 gia đình gồm hộ ông Trường, ông Hùng và bà Liên (vợ ông Sơn); thửa số 76, giấy chứng nhận đứng tên ông Nguyễn Văn Sơn, hiện trạng hộ ông Trường và ông Sơn mỗi người sử dụng một phần. Từ năm 1992 đến năm 2020, các anh em ông Trường sử dụng nhà, đất không có tranh chấp, khiếu kiện.

Ngày 3/11/2014, ông Nguyễn Văn Trường có đơn trình báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 1992, được Công an xã Nhị Khê xác nhận và có đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau thời gian niêm yết công khai, UBND xã Nhị Khê đã có Báo cáo số 18/BC-UBND ngày 4/12/2014, đề nghị UBND huyện Thường Tín cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ ông Nguyễn Văn Trường.

Sau khi nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội - Chi nhánh huyện Thường Tín, ông Trường đã thuê Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ Hà Nội đo, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất số 77, diện tích 158m2. Hồ sơ kỹ thuật thửa đất này chỉ có giá trị xác định diện tích thửa đất, không xác nhận quyền sử dụng đất. Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhị Khê xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 2015 không đúng chủ sử dụng đất, là tố cáo sai.

Ngày 10/7/2015, UBND huyện Thường Tín cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới số BY 673875, số vào sổ CH 01095 tại thửa đất số 77, tờ bản đồ số 06, diện tích 158m2, đứng tên ông Nguyễn Văn Trường, là không đúng thẩm quyền theo quy định.

Qua kiểm tra, thấy kích thước thửa đất trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất không phù hợp với hiện trạng thửa đất. Mặt khác, trên thửa số 77, diện tích 158m2 cấp giấy chứng nhận đứng tên ông Nguyễn Văn Trường hiện có 3 hộ đang sử dụng, gồm hộ ông Nguyễn Văn Hùng (anh ruột ông Trường) sử dụng diện tích khoảng 73m2, đã xây nhà tầng bê tông; hộ bà Nguyễn Thị Liên (vợ ông Nguyễn Văn Sơn là em ruột ông Trường) sử dụng diện tích khoảng 67m2, nhà cấp 4 và hộ ông Nguyễn Văn Trường sử dụng 1 phần diện tích khoảng 18m2.

Thực tế, hộ ông Trường sử dụng thửa 76 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Văn Sơn. Như vậy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Thường Tín cấp không đúng hiện trạng sử dụng đất thực tế.

Ngày 29/11/2022, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín có Kết luận số 16/KL-UBND, kết luận nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Tiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Nhị Khê xác nhận vào hồ sơ kỹ thuật thửa đất năm 2015 không đúng chủ sử dụng đất là tố cáo sai, là đúng.

UBND thành phố giao Chủ tịch UBND huyện Thường Tín tổ chức kiểm điểm, xem xét xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BV 673875 ngày 10/7/2015 cho hộ ông Nguyễn Văn Trường không đảm bảo đúng quy định.

UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất số BY 673875 ngày 10/7/2015 do UBND huyện Thường Tín cấp cho hộ ông Nguyễn Văn Trường, đồng thời hướng dẫn hộ ông Nguyễn Văn Trường làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Hoàng Long