Số lượt công dân, số vụ việc giảm

Xác định tiếp công dân (TCD), giải quyết KN, TC là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, trong những năm qua, TP Móng Cái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc TCD, đối thoại với công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 1717/QĐ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ninh trên tinh thần lắng nghe, tiếp thu, giải quyết đến cùng những đơn thư, kiến nghị, KN, TC của công dân.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP đã thực hiện trách nhiệm TCD nghiêm túc, hiệu quả. Trong các ngày TCD định kỳ, đã trực tiếp gặp mặt, đối thoại với công dân. Thông qua tiếp xúc, đối thoại với tinh thần cởi mở, thẳng thắn và trách nhiệm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nhân dân để giải quyết thấu đáo, dứt điểm vụ việc.

Đồng thời, sau mỗi kỳ tiếp, UBND TP Móng Cái đều ban hành thông báo TCD gửi các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường để niêm yết công khai và cung cấp cho công dân. Cùng với đó, chỉ đạo giải quyết các nội dung liên quan.

Thực hiện chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã triển khai xác minh, tham mưu, giải quyết. Kết quả cho thấy, cơ bản các đơn thư kiến nghị, KN, TC đã được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, đa số được nhân dân đồng thuận và thực hiện.

Trong quý 1 năm 2024, UBND TP Móng Cái đã tiếp 34 lượt công dân (giảm 40 lượt so cùng kỳ) với 74 người được tiếp (giảm 70 người so cùng kỳ), 34 vụ việc (giảm 140 vụ so cùng kỳ); có 03 đoàn đông người (giảm 02 đoàn).

TP tiếp nhận tổng số đơn 81 đơn. Qua phân loại có 72 đơn đủ điều kiện xử lý (KN 19; TC 2; kiến nghị, phản ánh 51). Có 44 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (KN 4; kiến nghị, phản ánh 40 đơn). Đến nay, đã giải quyết xong 7 đơn KN (kỳ trước chuyển sang 03 đơn) và 34 đơn kiến nghị, phản ánh.

Nội dung đơn thư KN, TC, kiến nghị tập trung chủ yếu vào lĩnh vực quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong đó, nổi lên các tồn tại liên quan đến quản lý đất đai tại phường Hải Hòa, Ninh Dương, Hải Yên; cấp mới, cấp đổi, cấp đủ hạn mức đất ở xã Quảng Nghĩa…

UBND TP Móng Cái đánh giá, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở đã chủ động, tích cực vào cuộc, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng TCD, giải quyết đơn thư.

leftcenterrightdel
 Vào các ngày TCD định kỳ, trụ sở TCD TP kết nối mạng với các xã, phường. Qua đó, góp phần công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân. Ảnh: TTTT

Trên tinh thần “lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”, theo đến cùng giải quyết các vấn đề, nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng từ giai đoạn trước đã được xem xét, tháo gỡ, tạo được niền tin trong Nhân dân.

Bên cạnh đó, TP cũng đã quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn; bố trí cán bộ TCD đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ TCD và xử lý đơn theo quy định…

Tìm nguyên nhân, gỡ “nút thắt”…

Thẳng thắn nhìn nhận, TP Móng Cái cho rằng, vẫn còn một số vụ việc kiến nghị, KN chưa đảm bảo thời hạn giải quyết theo quy định; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có lúc chưa chặt chẽ, chưa kịp thời làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng giải quyết kiến nghị của công dân.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác TCD, giải quyết KN, TC có lúc, có nơi còn hạn chế; chưa tạo được sự chuyển biến về nhận thức đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng như trong Nhân dân…

Nguyên nhân khách quan của những tồn tại này được TP Móng Cái nhận định là do, việc lập và quản lý hồ sơ địa chính các giai đoạn trước đây còn nhiều hạn chế, thiếu tính liên tục nên khó khăn cho việc xác nhận nguồn gốc đất đai, thời điểm sử dụng đất.

Cùng với đó, khối lượng công việc hành chính lớn, trong khi, số lượng cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ giảm đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc giải quyết KN, TC.

leftcenterrightdel
 TP Móng Cái luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, khách quan và công tâm. Ảnh: TTTT

Đặc biệt, một số vụ việc mặc dù đã được xem xét giải quyết nhiều lần, đúng quy định, thấu tình đạt lý; tuy nhiên, công dân vẫn tiếp tục có đơn. Ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận Nhân dân chưa tốt nên có những yêu cầu, đòi hỏi không đúng hoặc vượt quá quy định pháp luật.

Cơ chế chính sách pháp luật, nhất là lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn; việc khắc phục những sai phạm về đất đai, giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP sau bản án của tòa án và các kết luận của Thanh tra tỉnh còn chậm và gặp nhiều khó khăn…

Về nguyên nhân chủ quan, công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong Nhân dân chưa thật sự hiệu quả, nhất là những quy định liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng...

Để gỡ những “nút thắt” này, theo UBND TP Móng Cái, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc quy định của Luật KN, Luật TC, Luật TCD và các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác này theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; quan tâm triển khai các quy định về TCD, xử lý đơn thư mới được Thanh tra Chính phủ ban hành…

Đặc biệt, tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường trong công tác TCD, giải quyết KN, TC; thường xuyên kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, có biện pháp giải quyết phù hợp, đúng quy định.

Kiện toàn, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác TCD, giải quyết KN, TC có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có khả năng "dân vận" tốt để hướng dẫn, giải thích, tuyên truyền, thuyết phục công dân hiểu và chấp hành theo pháp luật….

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để Nhân dân hiểu đúng và chấp hành; tạo điều kiện cho người dân mở rộng tối đa việc thực hiện quyền công dân theo quy định pháp luật; kịp thời khen thưởng, động viên những cá nhân chấp hành nghiêm túc và có ý thức cao nhưng cũng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp lợi dụng giải quyết KN, TC để gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội…

Với quan điểm lấy đối thoại làm trọng tâm, bám sát quy định của pháp luật, giải quyết vụ việc thấu tình, đạt lý, khách quan và trách nhiệm đến cùng, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền TP Móng Cái đã và đang từng bước nâng cao hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC trên địa bàn. Nhờ đó, nhiều vụ việc bức xúc của người dân đã được tháo gỡ, giải quyết kịp thời, tránh được khiếu kiện kéo dài, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.

Trọng Tài