Trước đó, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kết luận số 655/KL-UBND ngày 20/2/2023 về nội dung đơn tố cáo của công dân đối với Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà.

Tại Kết luận số 655/KL-UBND, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm về việc chậm giải quyết tố cáo và giải quyết không hết nội dung tố cáo của công dân; tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu đã để xảy ra việc chậm giải quyết tố cáo và giải quyết không hết nội dung tố cáo.

UBND tỉnh yêu cầu tập trung kiểm tra, xác minh, kết luận rõ nội dung tố cáo ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình vi phạm trong việc quy chủ (xác nhận) đối với 47 thửa đất còn lại.

Trên cơ sở chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà đã giao Phòng Nội vụ tham mưu xem xét trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu giải quyết vụ việc, để xảy ra việc chậm giải quyết tố cáo và giải quyết không hết nội dung đã được nêu trong Kết luận số 655/KL-UBND ngày 20/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hoà giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, tổ xác minh tại Quyết định số 3769/QĐ-UBND ngày 20/8/2020; Quyết định 4806/QĐ-UBND ngày 2/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện khẩn trương tiếp tục kiểm tra, rà soát, xác minh, kết luận rõ nội dung công dân tố cáo ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình vi phạm trong việc quy chủ (xác nhận) đối với 47 thửa đất còn lại đã được nêu trong Kết luận 655/KL-UBND ngày 20/2/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Thanh tra huyện Hiệp Hoà được giao theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc thực hiện, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh theo quy định.

Theo Kết luận số 655/KL-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang, công dân tố cáo ông Hoàng Công Bộ, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa giải quyết đơn tố cáo của công dân (ghi ngày 9/4/2021) chậm thời hạn quy định, là tố cáo đúng.

Bởi vì, ngày 16/4/2021, Chủ tịch UBND huyện nhận được đơn tố cáo.

Đến ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Thông báo về việc thụ lý tố cáo gửi người tố cáo. Thời gian từ khi nhận đơn đến khi có thông báo về việc thụ lý tố cáo là 93 ngày làm việc.

Ngày 20/8/2021, Chủ tịch UBND huyện có quyết định thụ lý tố cáo.

Đến ngày 8/2/2022, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa có Thông báo kết quả giải quyết tố cáo gửi người tố cáo. Thời gian từ khi thụ lý tố cáo đến khi có thông báo về việc giải quyết tố cáo là 140 ngày làm việc.

Như vậy, Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa xem xét, xử lý nội dung tố cáo trong 93 ngày làm việc là không đúng thời hạn (chậm thời hạn) so với quy định.

UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên là do việc tiếp nhận xử lý, giải quyết đơn diễn ra trong thời gian dịch bệnh Covid-19 nên ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ kiểm tra, xác minh, giải quyết tố cáo của công dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo chưa tập trung kiểm tra và tham mưu, đề xuất kịp thời, dẫn đến việc Chủ tịch UBND huyện xử lý, giải quyết tố cáo chưa đảm bảo thời hạn theo quy định.

Ngoài ra, một số công dân trú tại thôn Mai Hạ, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa có đơn tố cáo ông Hà Huy Hường, Chủ tịch UBND xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa vi phạm trong việc quy chủ (xác nhận) đất công ích là đất nông nghiệp giao ổn định cho hộ gia đình, cá nhân đối với 81 thửa đất ở thôn Mai Hạ, xã Mai Đình.

Qua xem xét thấy Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa mới xem xét, kết luận giải quyết đối với 34 thửa đất, còn 47 thửa đất chưa được xem xét, kết luận giải quyết.

UBND tỉnh xác định nguyên nhân, trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên là do quá trình kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo, các đơn vị và cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện chưa đầy đủ, chưa đảm bảo về các nội dung tố cáo mà công dân đã trình bày. Chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa chưa kiểm tra, xem xét kỹ nội dung tố cáo trước khi ban hành kết luận vụ việc.

Hoàng Long