Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại Văn bản số 4156/UBND-TD ngày 14 tháng 9 năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã kiểm tra, rà soát và chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Quy Nhơn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn vào ngày 24 tháng 7 năm 2023 (nhưng bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn có đơn xin phép không tham gia đối thoại).

Kết quả như sau: “Không công nhận toàn bộ nội dung đơn khiếu nại của bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn. Công nhận và giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ- UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023 là đúng theo quy định”.

Qua kết quả kiểm tra, xác minh, rà soát toàn bộ hồ sơ vụ việc của hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn; đối chiếu quy định của pháp luật đối với nội dung khiếu nại nêu trên, cho thấy: Việc bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn khiếu nại cơ quan Nhà nước không tuân thủ đầy đủ trình tự thủ tục thu hồi đất (không gửi thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất) là không có cơ sở.

Về trình tự, thủ tục thực hiện khi triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã phối hợp với UBND phường Nhơn Phú và các cơ quan liên quan đã tổ chức mời các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất (trong đó, có hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn) để họp triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án, công bố trước dân về Thông báo thu hồi đất số 514/TB-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn về việc thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án này và niêm yết thông báo thu hồi đất tại Ủy ban nhân dân phường Nhơn Phú.

Tại thời điểm họp triển khai dự án bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đi thành phố Hồ Chí Minh thăm con chưa về, con dâu bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn nhận giấy mời và thông báo thu hồi đất.

Đến ngày 27 tháng 10 năm 2022, bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn trực tiếp kê khai và ký Biên bản kiểm kê đất đai và tài sản trên đất với Tổ công tác. Do đó, bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đã biết chủ trương Nhà nước thu hồi đất để thực hiện giải phóng mặt bằng dự án này.

Việc bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn khiếu nại cho rằng thửa đất bà đang sử dụng bị thu hồi 760m2/870m2 nhưng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bồi thường diện tích toàn phần thửa đất 873,1m2 là không đúng.

 Theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đang sử dụng có diện tích là 813,1m2, diện tích thu hồi 760,5m2, diện tích còn lại ngoài mặt bằng là 112,6m2, bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đề nghị thu hồi hết đất còn lại ghi trong biên bản kiểm kê ngày 24 tháng 10 năm 2022 và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ tại Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2023.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 19 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh: “Đối với thửa đất nông nghiệp sau khi thu hồi mà diện tích còn lại của thửa đất từ 200m2 trở xuống hoặc trên 200m2 nhưng không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng sản xuất nông nghiệp, nếu người sử dụng đất yêu cầu được bồi thường để giao trả lại đất cho Nhà nước thì được Nhà nước bồi thường phần đất nông nghiệp còn lại theo quy định”, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án tính bồi thường, hỗ trợ phần diện tích 112,6m2 theo đề nghị của bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn là đúng quy định.

Việc bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đề nghị không thu hồi diện tích còn lại ngoài mặt bằng là 112,6m2 để lại cho hộ gia đình bà sử dụng là không phù hợp và không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Việc bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đề nghị bồi thường bằng thửa đất khác cùng loại để tiếp tục canh tác là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Nhơn Phú thì quỹ đất công ích (5%) do Ủy ban nhân dân phường Nhơn Phú quản lý, hiện nay nằm trong vùng quy hoạch các dự án: Tường Vân 1, 2, Quốc lộ 19C và các dự án khác, nên không thể thực hiện hoán đổi đất cho hộ dân. Căn cứ điều 75 Luật Đất Đai và căn cứ khoản 2 Điều 4 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh “Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất” thì toàn bộ các dự án được thực hiện bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể cho các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Do đó, việc tính toán bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp cho hộ bà được thực hiện bồi thường bằng tiền là đúng quy định.

Việc bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn đề nghị trường hợp không bồi thường bằng thửa đất khác cùng loại để tiếp tục canh tác thì đề nghị cấp cho hộ bà 01 lô đất tái định cư là không có cơ sở để xem xét, giải quyết, vì: Hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn bị thu hồi và bồi thường đất nông nghiệp, không phải là đất ở nên căn cứ Điều 42 của Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh thì hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn không thuộc đối tượng để xem xét tái định cư theo quy định.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 22 tháng 09 năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã công nhận và giữ nguyên phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn ở tổ 5, khu vực 5, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn do ảnh hưởng dự án mở rộng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn.

Trong thời hạn luật định, bà Huỳnh Thị Lệ Nhàn không đồng ý với quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.Huyền Anh