Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế bao che, không xử lý đúng việc ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công; không đồng ý với giải quyết tố cáo của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tại Kết luận số 1414/KL-UBND ngày 21/9/2021 và Thông báo số 189/TB-UBND ngày 28/9/2021.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2013, UBND huyện Yên Thế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khi và trên giấy đã có sơ đồ thể hiện ranh giới thửa đất.

Khi tiến hành đo vẽ hiện trạng để cấp đổi năm 2016, mặc dù ranh giới thửa đất có thay đổi theo hướng chuyển dịch ra phía đường đi chung nhưng bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và phiếu xác nhận kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất chỉ thể hiện ranh giới theo hiện trạng, không thể hiện ranh giới theo ranh giới trên GCNQSDĐ đã cấp. Dẫn đến việc đơn vị đo đạc không lập danh sách đối với trường hợp thay đổi ranh giới thửa đất gửi UBND xã Đồng Tiến, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế để xử lý theo thẩm quyền là không đúng theo quy định. Đây là nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sai phạm trong việc kê khai đăng ký đất đai, cấp GCNQSDĐ của hộ ông Khi sau này.

Việc UBND xã Đồng Tiến xác nhận vào đơn đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ của hộ ông Khi năm 2016 với nội dung “ranh giới ổn định” là không đúng với sơ đồ thửa đất đã cấp năm 2013.

Việc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Yên Thế xác nhận ngay vào đơn đề nghị cấp đổi GCNQSDĐ của hộ ông Khi với nội dung: Đủ điều kiện cấp đổi GCNQSDĐ theo Điểm c Khoản 1 Điều 76, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ trong khi không tiến hành kiểm tra, xem xét diện tích tăng thêm (3.715,1m2) có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ là không đúng nguyên tắc cấp GCNQSDĐ theo quy định tại Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai năm 2013: “Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về QSDĐ và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về QSDĐ thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của luật này”.

UBND tỉnh xác định, trong tổng số 3.715,1m2 diện tích đất tăng thêm của hộ ông Nguyễn Văn Khi được cấp đổi năm 2016 có một phần diện tích đất sử dụng vào mục đích công cộng (đất giao thông), không thuộc trường hợp được cấp giấy theo quy định tại Điều 99 Luật Đất đai năm 2013.

Do vậy, việc UBND huyện Yên Thế cấp GCNQSDĐ số seri CG738777, thửa đất số 71, tờ bản đồ số 38, tại bản Cây Thị, xã Đồng Tiến, diện tích 6.267,1m2, số vào sổ cấp GCN CH00817 theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 cho ông Nguyễn Văn Khi, bà Nông Thị Oanh là trái quy định của pháp luật về đất đai.

Việc hộ ông Nguyễn Văn Khi đã tự ý tân đổ đất, lấn chiếm một phần đường đi chung của bản là có thật và đã được Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến kết luận tại Thông báo số 581/TB-UBND ngày 15/9/2017.

Tuy nhiên, do không xác định được cụ thể diện tích, vị trí đất lấn, chiếm, chưa làm rõ căn cứ kết luận hộ ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm dẫn đến việc xử lý không triệt để.

Do vậy, UBND tỉnh kết luận, nội dung tố cáo ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế bao che, không xử lý đúng việc ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công là đúng một phần (không xử lý đúng việc ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công). Không có cơ sở để xác định ông Trần Thế Tùng bao che cho việc hộ ông Nguyễn Văn Khi lấn, chiếm đất công, tuy nhiên tiến độ giải quyết đơn của công dân còn chậm, chất lượng giải quyết còn hạn chế.

UBND tỉnh xác định, trách nhiệm đối với khuyết điểm nêu trên thuộc Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến năm 2016; ông Trần Thế Tùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến; Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế; lãnh đạo UBND huyện Yên Thế có liên quan.

Hoàng Long