Ông yêu cầu giải quyết các nội dung sau: Xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ vì hộ ông là hộ sản xuất kinh doanh ván ép và sản xuất nông nghiệp trên cùng thửa đất bị thu hồi. Hỗ trợ ổn định đời sống cho các thành viên trong gia đình (có 04 nhân khẩu, gồm: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị An Vy, Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Bảo Châu). Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho gia đình. Bồi thường theo giá Giếng khoan, vì việc tính toán bồi thường theo đơn giá Giếng đóng là không thỏa đáng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 6278/UBND-TD ngày 30 tháng 8 năm 2023, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Giải phóng mặt  bằng tỉnh,  Ban Tiếp công dân tỉnh, Ủy ban nhân dân  huyện Vân Canh  và các cơ quan,  đơn vị có liên quan tổ chức đối thoại với hộ ông Nguyễn Văn Hà vào ngày 08 tháng 9 năm 2023.

Tại buổi đối thoại đại diện các cơ quan tham dự thống nhất với kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất giải quyết khiếu nại đối với ông Nguyễn Văn Hà của Thanh tra tỉnh tại Văn bản số 633/TTT-P3 ngày 25 tháng 8 năm 2023.

Về nội dung yêu cầu xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ vì hộ ông   là hộ sản xuất kinh doanh ván ép và sản xuất nông nghiệp trên cùng thửa  đất bị thu hồi: Theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân huyện Vân Canh cấp cho ông Nguyễn Văn Hà vào ngày 19 tháng 01 năm 2012, thửa đất số 649, tờ bản đồ 02, diện tích 20.051m2, mục đích sử dụng là đất trồng cây lâu năm, đã được bồi thường theo loại đất trồng cây lâu năm là đúng quy định.

Việc ông Nguyễn Văn Hà xây dựng Nhà xưởng sản xuất trên đất trồng cây lâu năm là sai mục đích sử dụng; do đó, không được bồi thường Nhà xưởng, vật kiến trúc. Ông Nguyễn Văn Hà xây dựng nhà xưởng trên thửa đất không đủ điều kiện bồi thường đất ở, đất xây dựng công trình. Do đó, Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đã thống nhất hỗ trợ 50% giá trị nhà và công trình xây dựng trên đất là đúng quy định tại khoản 4 Điều 25 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Việc ông Nguyễn Văn Hà khiếu nại yêu cầu xác định lại mức bồi thường, hỗ trợ, vì hộ ông là hộ sản xuất kinh doanh ván ép và sản xuất nông nghiệp trên cùng thửa đất bị thu hồi là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Về nội dung yêu cầu tính hỗ trợ ổn định đời sống cho các thành viên trong hộ gia đình ông (có 04 nhân khẩu: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Thị An Vy, Nguyễn Hà Giang, Nguyễn Bảo Châu): Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà có 04 nhân khẩu, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 157 đường Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn; ông Nguyễn Văn Hà làm nghề kinh doanh mua bán ván ép, vợ là bà Nguyễn Thị An Vy - công chức tại Cục Thuế tỉnh Bình Định, 02 người con của ông Hà còn nhỏ đi học. Căn cứ khoản 1 Điều 34 Quyết định số 23/2019/QĐ- UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ ổn định đời sống thì ông Hà là hộ kinh doanh cá thể, là người bị thu hồi đất. Do đó, việc ông Nguyễn Văn Hà khiếu nại yêu cầu tính hỗ trợ ổn định đời sống cho các thành viên trong hộ gia đình ông gồm 04 nhân khẩu là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Về nội dung yêu cầu tính hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ gia đình ông: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Hà, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số nhà 157 đường Nguyễn Thái Học, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Theo Văn bản số 15/UBND-ĐC ngày 15 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường Ngô Mây, xác nhận: “Ông Nguyễn Văn Hà không có đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường Ngô Mây. Ông Nguyễn Văn Hà không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên, đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội tại phường Ngô Mây”; căn cứ khoản 1 Điều 36 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm, thì ông Nguyễn Văn Hà là hộ kinh doanh cá thể, không phải là đối tượng được giao đất nông nghiệp; do đó, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án không hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho ông Nguyễn Văn Hà là đúng quy định. Việc ông Nguyễn Văn Hà khiếu nại yêu cầu tính hỗ trợ tự chuyển đổi nghề và tạo việc làm cho hộ gia đình ông là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Về nội dung yêu cầu bồi thường theo giá giếng khoan, vì việc tính toán bồi thường theo đơn giá Giếng đóng là không thỏa đáng: Ông Nguyễn Văn Hà bị ảnh hưởng giếng nước có kích thước  đường  kính 60mm, sâu 75m, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự  án đã tính toán bồi thường giếng đóng với số tiền  27.150.000 đồng  là đúng  theo quy định tại Quyết định số 52/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng  8  năm  2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và  mồ mả trên địa bàn tỉnh. Việc ông Nguyễn Văn Hà khiếu nại cầu bồi thường theo giá giếng khoan nhưng không cung cấp hồ sơ chứng từ để chứng minh đã khoan giếng là không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Hộ ông Nguyễn Văn Hà không thống nhất kết quả đối thoại.

Qua xem xét nội dung đơn và kết quả kiểm tra, xác minh rà soát hồ sơ vụ việc, kết quả đối thoại; đối chiếu với các quy định của pháp luật, lãnh đạo tỉnh Bình Định kết luận: Không công nhận toàn bộ nội dung ông Nguyễn Văn Hà khiếu nại, vì Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án đã tính toán bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Hà đúng theo quy định của pháp luật.

Từ những nhận định và căn cứ trên, ngày 11 tháng 09 năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đã giữ nguyên Quyết định số 691/QĐ-UBND và Quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Hà do ảnh hưởng giải phóng mặt bằng Dự án Xây dựng Khu Công nghiệp Becamex Bình Định.

Vy Anh