Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về tiếp công dân

Theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đoàn kiểm tra gồm 8 thành viên do ông Nguyễn Văn Nhân, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Lào Cai được thực hiện đối với: UBND thị xã Sa Pa; UBND huyện Bảo Thắng; UBND huyện Bảo Yên; Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1/01/2021 - 30/6/2023.

Thông qua việc kiểm tra công tác tiếp công dân sẽ xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân; kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắc, hạn chế trong thi hành pháp luật và bất cập trong quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân, qua đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện pháp luật về tiếp công dân.

Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trước đó, tháng 9/2023, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023.

Tham dự hội nghị tập huấn gồm có lãnh đạo, công chức các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh Lào Cai; lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban Tiếp công dân tỉnh; công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan Nhà nước và cả hệ thống chính trị. 

Những nội dung được phổ biến, tập huấn tại hội nghị là những vấn đề rất quan trọng, liên quan đến kỹ năng, nghiệp vụ trong quá trình tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo của lãnh đạo và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ này. 

Với mong muốn sau khi tham gia lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị phải áp dụng, nghiên cứu kỹ các quy định để tham mưu, đề xuất lãnh đạo giải quyết đơn thư kịp thời, đúng pháp luật, tránh tình trạng vòng vo, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân; chủ động nắm tình hình, giải quyết ngay từ cơ sở.

Những kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức và tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phục vụ nhân dân, bảo đảm việc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Qua đó kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt là đối với các vụ việc tiếp công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, bức xúc, kéo dài, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, với kỹ năng, nghiệp vụ được trang bị qua buổi tập huấn còn giúp đội ngũ làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý các vụ việc ngay từ khi tiếp nhận, không để phát sinh, phức tạp, kéo dài.

Nam Dũng