Ông Nguyễn Văn Mạnh, trú tại thôn Thiên Khánh cùng một số hộ dân cho biết, tháng 1/2020, theo sự vận động, giới thiệu của một số người dân tại thôn Thiên Khánh và thôn Văn Minh, xã Tân Quang, hàng chục người dân đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ruộng 03 tại khu đồng Rồi Quan, Con Cá với ông Bùi Ngọc Huyên. Mức giá chuyển nhượng là 6 triệu đồng/1 sào.

 Tháng 3/2020, UBND huyện Ninh Giang có chỉ đạo xin ý kiến nhân dân về quy hoạch cụm công nghiệp và nhà ở công nhân theo trục Bắc Nam trên diện tích ruộng của 3 thôn Thiên Khánh, thôn Văn Minh, thôn Thọ Sơn. Đáng nói là, tại khu vực 3 khu đồng Quan Trên, Quan Dưới, Con Cá được quy hoạch là vùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Các hộ dân cho rằng, UBND xã Tân Quang đã bưng bít thông tin quy hoạch cụm công nghiệp có liên quan đến đất ruộng của người có đơn. Dẫn đến, đất ruộng của nhiều người dân bị “thâu tóm” với giá rất rẻ. Đồng thời, việc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không đảm bảo đúng theo quy định pháp luật như: Nhiều người ký thay chữ ký của người khác vào các hợp đồng nhưng vẫn được UBND xã xác thực chữ ký; việc xác thực chữ ký không được thực hiện tại UBND xã là không đúng quy định...

Ngày 23/11/2020, UBND huyện Ninh Giang có Hướng dẫn số 03 về việc đơn có nhiều nội dung khác nhau thuộc nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết. UBND huyện đề nghị ông Nguyễn Văn Mạnh cùng một số hộ dân thuộc thôn Thiên Khánh và thôn Văn Minh viết tách các nội dung đơn thư đã hướng dẫn gửi đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Thứ nhất, công dân phản ánh UBND xã Tân Quang đã bưng bít thông tin quy hoạch cụm công nghiệp có liên quan đến đất ruộng của người có đơn. Phản ánh UBND xã tổ chức họp dân, đến từng nhà vận đông, môi giới các hộ gia đình bán đất cho thương nhân đầu cơ với giá rẻ. Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Ninh Giang.

Thứ hai, nội dung 44 hộ dân phản ánh việc mình đã thoả thuận ký kết hợp đồng kinh tế để chuyển nhượng quyền sử dụng đất 03 cho ông Bùi Ngọc Huyên và tự cho rằng việc ký kết hợp đồng có dấu hiệu vị thao túng, dẫn dắt, vi phạm pháp luật và vô hiệu. Kiến nghị cơ quan chức năng huỷ bỏ các hợp đồng kinh tế chuyển nhượng trái pháp luật giữa 44 hộ dân với ông Bùi Ngọc Huyên. Đình chỉ mọi giao dịch và các thủ tục hành chính liên quan đến các thửa đất trên tại xã Tân Quang. Nội dung này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Quang và TAND huyện Ninh Giang.

Ngày 16/12/2020, UBND xã Tân Quang có Thông báo số 49/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu đối với công dân Nguyễn Văn Mạnh.

Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mạnh và các hộ dân thôn Thiên Khánh và thôn Văn Minh, UBND xã Tân Quang nhận thấy đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn Mạnh và các hộ dân đủ điều kiện thụ lý.

Nội dung khiếu nại về việc, UBND xã Tân Quang đã vi phạm quy định pháp luật về chứng thực chữ ký trong các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ruộng 03 tại khu đồng Rồi Quan, Con Cá, thôn Thiên Khánh giữa các hộ dân và ông Bùi Ngọc Huyên.

Ông Lê Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tân Quang cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của các hộ dân, UBND xã đã tiến hành hoà giải giữa các bên nhưng không thành. Hiện, UBND xã đang tiến hành thụ lý đơn thư của công dân để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Thanh Hoa