Năm 2002, gia đình bà Tạ Thị Ly, trú tại thôn 5 (nay là thôn Hồng Long), xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An mua toàn bộ thửa đất mà gia đình bà Hoàng Thị Đào nhận chuyển nhượng của gia đình bà Vũ Thị Thảo.

Quá trình, thủ tục chuyển nhượng đất được thực hiện bằng bản viết tay có xác nhận của chính quyền xã Quỳnh Hồng ngày 10/2/2002. Thửa đất có diện tịch 84m2 thuộc thửa 183, tờ bản đồ số 2, được UBND huyện Quỳnh Lưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 16/9/2009. Từ khi nhận chuyển nhượng, bà Ly sử dụng diện tích đất liên tục, ổn định, không tranh chấp.

Năm 2014, thực hiện DA nâng cấp, mở rộng QL1A, gia đình bà không được bồi thường, hỗ trợ phần đất bị ảnh hưởng. Sau đó bà có đơn KN đến UBND huyện Quỳnh Lưu.

Ngày 12/7/2019, UBND huyện Qùynh Lưu đã có quyết định giải quyết KN lần đầu, khẳng định: “… Không thực hiện bồi thường, hỗ trợ đối với 19,6m2 đất trong phạm vi 13,5m và nằm trong ranh giới GPMB DA nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn qua xã Quỳnh Hồng”.

 Không đồng ý với quyết định giải quyết KN của Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, bà Tạ Thị Ly gửi 2 đơn KN đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc chuyển đơn, giao tham mưu giải quyết KN của bà Ly, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã làm việc với các bên liên quan, soát xét các hồ sơ, tài liệu và kiểm tra, báo cáo, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu tổ chức rà soát lại nội dung KN của bà Ly để đảm bảo quyền lợi chính đáng của công dân.

leftcenterrightdel
 Quyết định giải quyết KN của UBND huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Đức Anh

Ngày 25/10/2021, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu và công dân về việc xử lý đơn KN giao Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu rà soát lại nội dung KN của bà Ly và việc bồi thường đối với thửa đất của bà Vũ Thị Thảo được UBND xã Quỳnh Hồng giao năm 1988.

Ngày 24/11/2021, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định về việc giải quyết KN của bà Ly.

Kết quả làm việc với các công dân, kiểm tra hồ sơ địa chính và các giấy tờ khác cũng như làm việc với UBND xã, Hội đồng tư vấn đất đai xã Quỳnh Hồng, UBND huyện kết luận: Khi thực hiện DA nâng cấp, mở rộng QL1A năm 2014, thửa đất của bà Tạ Thị Ly có 84,1m2, trong đó có 19,6m2 đất ở bị ảnh hưởng bởi DA mà bà Ly KN nằm trong phạm vi 13,5m và nằm trong phạm vi mà UBND xã Quỳnh Hồng giao đất cho gia đình bà Vũ Thị Thảo, bà Thảo chuyển nhượng cho bà Hoàng Thị Đào năm 1999, bà Đào chuyển nhượng cho bà Tạ Thị Ly năm 2002. Phần diện tích đất ở này đủ điều kiện bồi thường, hỗ trợ cho bà Ly. Như vậy, công dân KN UBND huyện không bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích bị ảnh hưởng bởi DA là đúng.

UBND huyện đã giao Hội đồng Bồi thường GPMB huyện lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ cho bà Ly đối với diện tích đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ là 19,6m2; tham mưu UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ; thực hiện công khai phương án bồi thường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ, thanh quyết toán nguồn kinh phí bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tham mưu UBND huyện thu hồi, chấm dứt quyền sử dụng đất đối với 19,6m2 đất ở trên của bà Ly.

UBND xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính liên quan thửa đất số 27, tờ bản đồ số 15 năm 2015 theo quy định.

Ông Hồ Anh Thắng, Chánh Thanh tra UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết, liên quan vụ việc này, theo quy định, sau 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định (24/11), nếu không đồng ý với quyết định giải quyết KN thì bà Ly có quyền KN đến Chủ tịch UBND tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại TAND tỉnh theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay UBND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết dứt điểm vụ việc, bà Ly đã được bồi thường, hỗ trợ và nhận tiền đối với 19,6m2 nêu trên.

CTV Đức Anh