Trước đó, Báo Thanh tra phản ánh loạt bài “Ai chịu trách nhiệm “quy hoạch con đè lên quy hoạch cha” ở dự án nghĩ dưỡng Lan Châu - Song Ngư” và bài “Tỉnh Nghệ An cần vào cuộc tháo gỡ khó khăn cho những “căng thẳng” ở thị xã Cửa Lò”, cụ thể: Thứ nhất, Tiểu dự án 2 xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển, đoạn từ đảo Lan Châu đến kè cảng Bộ đội Biên phòng, do Sở Du lịch làm chủ đầu tư có sự chồng lấn với đất của dự án nghĩ dưỡng Lan Châu - Song Ngư, hiện còn khoảng 20m chồng lấn chưa thể triển khai được. Nội dung thứ 2: Quy hoạch mở rộng khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh do UBND thị xã Cửa Lò phê duyệt có phần chồng lấn dự án quần thể du lịch sinh thái biệt thự, nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí Lan Châu - Song Ngư.

leftcenterrightdel
Tiểu dự án 2 xây dựng cơ sở hạ tầng bờ biển, đoạn từ đảo Lan Châu đến kè cảng Bộ đội Biên phòng, chồng lên quỹ đất của dự án Song Ngư Sơn. Ảnh: Văn Thanh

Qua kiểm tra, xác minh của Thanh tra tỉnh Nghệ An khẳng định nội dung Báo Thanh tra nêu là có thật. Kết quả xử lý, đối với nội dung thứ nhất, ngày 8/5/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 1704/SKHĐT-ĐT gửi UBND tỉnh Nghệ An, trong đó đã báo cáo đoạn kè từ Km0+00 - K0+20 của dự án không phù hợp với quy hoạch chi tiết 1/500 khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh; đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh cắt giảm 20m kè đoạn từ Km0+00 -Km0+20 thuộc phạm vi đảo Lan Châu đến Quảng Trường. Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 3834/UBND-CN, có nội dung thống nhất với đề xuất nêu trên của Sở KHĐT tỉnh Nghệ An.

Đối với nội dung thứ hai, ngày 10/5/2024, UBND thị xã Cửa Lò ban hành Văn bản số 757/UBND-ĐT về việc trả lời nội dung Báo Thanh tra nêu, trong đó có nội dung UBND thị xã Cửa Lò sẽ nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh theo hướng đưa phần diện tích của dự án quần thể du lịch sinh thái, biệt thự, nghĩ dưỡng, thể thao, vui chơi, giải trí Lan Châu - Song Ngư ra khỏi ranh giới của quy hoạch.

leftcenterrightdel
 Quy hoạch chi tiết khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh có phần chồng lấn lên dự án Lan Châu - Song Ngư. Ảnh: Văn Thanh

Ngày 22/5/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 4105/UBND-CN về việc xử lý nội dung Báo Thanh tra phản ánh, trong đó UBND tỉnh giao Sở Du lịch tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện nội dung Công văn số 3834/UBND-CN ngày 14/5/2024 của UBND tỉnh về chủ trương điều chỉnh dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Nghệ An, hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Giao UBND thị xã Cửa Lò nghiên cứu thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch khu lâm viên phía Đông đường Bình Minh như ý kiến của UBND thị xã Cửa Lò đã đề xuất tại Văn bản số 757/UBND-ĐT ngày 10/5/2024.

Như vậy có thể khẳng định, những nội dung Báo Thanh tra nêu về những vấn đề “căng thẳng” ở thị xã Cửa Lò trong thời gian qua đã được các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An làm rõ. Về quy trình thực hiện sửa sai, xử lý trách nhiệm như thế nào vẫn đang phải chờ trong thời gian tới.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Văn Thanh - Xuân Thống