Dự án “khủng” có mức đầu tư 1.200 tỷ đồng

Ngày 23/2/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Đông đường vàng đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Diện tích sử dụng đất khoảng 19,66 ha, đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và các công trình thuộc phạm vi ranh giới mặt bằng quy hoạch (MBQH) số 3449/QĐ-UBND ngày 2/5/2018, MBQH điều chỉnh số 7394/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 có diện tích 18,59 ha/90,94 ha (sau khi trừ đi 72,35 ha, trong đó phần diện tích đất cây xanh công viên 51.83 ha, đất giao thông 4,99 ha, đất y tế 3,43 ha, đất trạm xử lý nước thải 2 ha, đất dịch vụ tổng hợp và phần đất giao thông xung quanh có diện tích 3,32 ha, đất dịch vụ thương mại diện tích 4,2 ha và phần đất giao thông thuộc dự án đầu tư đường nối A2 đến A4 có diện tích 0,66 ha; hạ tầng 2 khu tái định cư có diện tích lần lượt 4,86 ha… với tổng diện tích khoảng 19,66 ha. 

Diện tích đất ở 71.293,15 m2, trong đó đất biệt thự 12.771,94 m2, đất ở liền kề 31.424,42m2, đất nhà ở xã hội 27.096,79m2. Cơ cấu sản phẩm nhà ở khoảng 984 căn (trong đó 314 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự và khoảng 632 căn nhà ở xã hội).

Tiến độ thực hiện dự án không quá 5 năm, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư, từ quý II/2022 đến 2/2023 thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và giao đất cho nhà đầu tư thực hiện dự án; quý 3/2023 đến quý 4/2026 hoàn thành đầu tư xây dựng dự án.

Bị tỉnh tuýt còi tạm dừng  

Vừa chấp thuận chủ trương đầu tư được 8 tháng, các đơn vị của TP Thanh Hóa đang thực hiện các thủ tục, quy trình để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đồng thời thực hiện thẩm định, phê duyệt dự án hạ tầng cơ sở khu tái định cư công viên Cồn Quán để phục vụ cho việc đền bù, GPMB của dự án, bất ngờ ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có Văn bản 15454/UBND gửi các sở, ban, ngành truyền đạt về việc nhận được Công văn số 6881/SKHĐT-ĐTTĐSG ngày 6/10/2022 của Sở Kế hoạch Đầu tư về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa. 

Sau khi xem xét, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị có liên quan, nghiên cứu đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư; căn cứ vào quy định của pháp luật hiện hành, đánh giá sự phù hợp của việc đề xuất tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa tại Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND tỉnh. Theo đó, có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 24/10/2022. 

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa khẩn trương rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 28/10/2022, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán tại Quyết định 3449/QĐ-UBND ngày 2/5/2018; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 7394/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp phường Phú Sơn tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 24/5/2015 không phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84 ngày 16/1/2009; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 28/10/2022, đồng thời gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp. 

Môt loạt sở, ngành phải kiểm điểm

Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán.

Để đảm bảo các quy định về nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP ngày 1/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP, ngày 26/4/2021 ông Trịnh Huy Triều, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa đã ký Văn bản 1813/UBND-BAN2 gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xem xét điều chỉnh cục bộ quỹ đất nhà ở chung cư (ký hiệu CC -01, CC -01 với diện tích 27.096,79m2 thành đất nhà ở xã hội (ký hiệu NOXH -01; NOXH -02).

Trên cơ sở này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì lấy ý kiến các sở, ngành và Giám đốc Sở Xây dựng Đào Vũ Việt đã ký Văn bản 3618/SXD-PTĐT thống nhất với văn bản của UBND TP Thanh Hóa và đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ đối với các lô đất chung cư nói trên thành đất chung cư nhà ở xã hội thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán.

Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa và Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông Ga  đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp phường Phú Sơn tại Quyết định 3208/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 được cho là không phù hợp với quy hoạch chung của TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009. 

Như vậy, liên quan đến việc chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án; phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500; tham mưu phê duyệt điều chỉnh cục bộ 1/500; tham mưu phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, thì ngoài Sở Kế hoạch Đầu tư đang phải tiến hành kiểm điểm, còn lại là các phòng, ban, lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa và Sở Xây dựng đang trong thời gian thực hiện kiểm điểm để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm “không phù hợp quy hoạch” nói trên dẫn đến việc phải tạm dừng dự án. 

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.   

Văn Thanh