Sau khi Báo Thanh tra phản ánh bài viết “Thêm doanh nghiệp được Cục Đường thủy nội địa (ĐTNĐ) tạo điều kiện cho hút cát?”, Cục ĐTNĐ đã có Công văn 2272 do ông Trần Văn Thọ, Phó Cục trưởng ký cho biết: Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, Cty Sáu Hằng đã có đơn đề nghị chấp thuận xây dựng cảng thủy nội địa Đông Ninh và Cục ĐTNĐ đã có Công văn số 108 ngày 18/1/2016 về việc chấp thuận chủ trương xây dựng cảng để chủ đầu tư có cơ sở thực hiện các thủ tục theo quy định về đầu tư xây dựng và không phải là giấy phép xây dựng.

Đối với việc xây dựng cảng, chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật về giao thông ĐTNĐ, đầu tư xây dựng, quy hoạch và bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Ngay sau đó, Cty Sáu Hằng tiếp tục có đơn đề nghị chấp thuận cải tạo vùng nước trước cảng để đảm bảo tiếp nhận phương tiện có mớn nước đầy tải đến 2m. Trên cơ sở báo cáo của Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II thì Cục ĐTNĐ đã có công văn chấp thuận cho việc này.

Về thời gian thi công cải tạo vùng nước trong văn bản chấp thuận, Cục ĐTNĐ chỉ quy định số ngày thi công là 60 ngày, không ấn định thời gian cụ thể phải tiến hành thi công với lý do: Sau khi có văn bản chấp thuận chủ trương của Cục, Cty Sáu Hằng vẫn phải tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến cải tạo vùng nước như phương án đảm bảo an toàn giao thông, đánh giá tác động môi trường, vị trí đổ thải bùn đất sau đó mới được triển khai thi công.

Mặt khác, việc thi công cải tạo vùng nước không thể tiến hành liên tục được vì có thể gặp thời tiết bất lợi. Do đó, Cục ĐTNĐ không quy định thời gian cụ thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chủ động bố trí thời gian thi công cải tạo vùng nước cảng dưới sự giám sát, kiểm tra của Cảng vụ Khu vực II và chính quyền địa phương.

Ngày 29/6/2016, Cty Sáu Hằng lại tiếp tục có đơn xin chấp thuận lại chủ trương xây dựng Cảng Đông Ninh với việc mở rộng vùng nước bến từ mép bờ trở ra là 60m thay vì 30m như trước. Về việc này, được Cục ĐTNĐ lý giải: Trên cơ sở xem xét thực tế và nhu cầu khai thác cảng sau này, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp nên Cục đã đồng ý chấp thuận lại chủ trương cho xây dựng.

Tuy nhiên, đến tháng 9/2016, Cty Sáu Hằng đã tự ý thi công cải tạo vùng nước, không tuân thủ theo đúng phương án đã được chấp thuận, Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II đã lập biên bản xử phạt 7,5 triệu đồng và đình chỉ thi công đối với doanh nghiệp này. Cục ĐTNĐ Việt Nam đã chỉ đạo Cảng vụ Khu vực II tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát nếu Cty Sáu Hằng vẫn tiếp tục vi phạm thì Cục sẽ có biện pháp xử lý theo quy định.

Trước phản ánh của báo chí, ngày 20/10/2016, Cục ĐTNĐ đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hoạt động xây dựng cảng, cải tạo vùng nước Cảng Đông Ninh của Cty Sáu Hằng. Tại thời điểm kiểm tra, không có hiện tượng nạo vét bơm hút cát trực tiếp từ vùng nước trước bến lên bãi.

Đại diện UBND xã Đông Ninh tham gia đoàn cũng xác nhận Cty Sáu Hằng đang triển khai thực hiện các thủ tục để xây dựng cảng, chưa tiến hành cải tạo vùng nước, số lượng cát đen chứa trên bãi do doanh nghiệp mua từ mỏ cát hợp pháp trên sông Hồng.

Cục ĐTNĐ Việt Nam đã chỉ đạo Chi cục ĐTNĐ phía Bắc, Cảng vụ ĐTNĐ Khu vực II tiếp tục giám sát, kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu Cty Sáu Hằng có vi phạm.

Nam Dũng