Căn cứ nội dung phản ánh, kết quả xác minh, các tài liệu chứng cứ, giải trình của tập thể, cá nhân có liên quan, đối chiếu quy định của pháp luật, với chức năng quản lý, Bộ Công Thương đã chính thức ban hành Kết luận số 10330/KL-BCT về việc này.

Theo Bộ Công Thương, các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên ngoại ngữ tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội được tổ chức trong khi Đề án, chương trình học bổ sung kiến thức chưa được hiệu trưởng phê duyệt.

Mặt khác, trưởng Khoa Ngoại ngữ tự quyết định thành lập lớp, sử dụng danh nghĩa và cơ sở vật chất của nhà trường đưa ra mức thu không có cơ sở, thu tiền của sinh viên không có phiếu thu, khoản tiền đã thu được quản lý tại Khoa Ngoại ngữ chưa nộp về nhà trường theo quy định và tự quyết định một số chi phí.

Ngoài ra, khoa tổ chức kiểm tra không tuân thủ quy định của trường về tổ chức hoạt động đánh giá kết quả học tập sinh viên. Hơn nữa, việc phát ngôn của một số giáo viên thiếu trách nhiệm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp nhà giáo, quy chế làm việc của trường. 

Đáng lưu ý, lãnh đạo nhà trường chưa kịp thời kiểm tra, giám sát, không có biện pháp xử lý về các vi phạm trên đã tạo ra dư luận như các phương tiện thông tin báo chí trong thời gian qua đưa tin.

Do vậy, Bộ Công Thương yêu cầu Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế hoạt động, quản lý đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý, kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động của trường. 

Cùng với đó, trường xây dựng, ban hành các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế làm việc và quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục đào tạo; quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và tổ chức đánh giá định kỳ đối với viên chức quản lý, giảng viên theo quy định.

Đặc biệt, trường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho viên chức quản lý, giảng viên, nhân viên, người lao động về tư tưởng chính trị, đạo đức nhà giáo, kiến thức pháp luật, các quy định hiện hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện quy chế quản lý và chấp hành nền nếp, kỷ cương của cơ sở giáo dục đào tạo.

Ngoài ra, trường rà soát và tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng và công tác quản lý tài chính...; chấm dứt việc tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không đảm bảo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc đề nghị trường Đại học Công nghiệp Hà Nội có biện pháp khắc phục triệt để các vi phạm trên, Bộ Công Thương cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm khắc hoặc đề nghị hình thức xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đã để xảy ra những sai phạm và báo cáo kết quả thực hiện báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 10/1/2019.

Theo Bộ Công Thương, hiện tại, Đoàn thanh tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tiến hành thanh tra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội về tổ chức học và thi chứng chỉ tiếng Anh chuẩn đầu ra trình độ đại học theo Quyết định số 101/QĐ-TTr ngày 22/11/2018 của Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(Theo Vietnam+)