Theo phản ánh, ngày 27/5/2024, PVPower ban hành Quyết định số 463/QĐ-ĐLDK về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 8 cung cấp vật tư phục vụ trung tu/đại tu bơm cấp, bơm nước ngưng tổ máy số 2 - NMNĐ Vũng Áng 1 năm 2024. Theo đó, Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Toàn Cầu (nhà thầu Toàn Cầu) là đơn vị trúng thầu với giá 24.977.271.000 đồng, trong đó: Lô số 1: Cung cấp vật tư phục vụ trung tu/đại tu bơm cấp là 5.302.550.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) và Lô số 2: Cung cấp vật tư bộ ruột bơm cấp là 19.674.721.000 đồng (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng); thời hạn giao hàng là trước ngày 15/8/2024.

Theo hồ sơ mời thầu (HSMT) do PVPower phát hành ngày 15/3/2024: Tại điểm 5, Mục 2.1, Chương III quy định: "Nhà thầu phải có cam kết của nhà sản xuất trong việc sẵn sàng hỗ trợ thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành hàng hoá, cung cấp hàng hoá thay thế, cung cấp chuyên gia hỗ trợ quá trình lắp đặt, sửa chữa (nếu cần thiết trong quá trình lắp đặt vật tư của gói thầu) hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác"; tại Mục 2.2, Chương V, Phần 2 của HSMT quy định: “Các tài liệu kỹ thuật của nhà thầu được coi là hợp lệ khi toàn bộ các tài liệu/bản vẽ kỹ thuật do nhà thầu đề xuất trong hồ sơ dự thầu được cấp và được xác nhận bằng văn bản từ nhà sản xuất hoặc trên website của họ” và tại Mục 2.3, Chương V, Phần 2 của HSMT quy định: “Chứng minh hàng tương đương đáp ứng yêu cầu sau: Bước 1: Chứng minh hàng hoá tương đương đã sử dụng trên thị trường: Nhà thầu cần cấp 1 hợp đồng/đơn đặt hàng cung cấp hàng hoá thay thế tương đương và xác nhận của đơn vị sử dụng để chứng minh: Hàng hoá tương đương đã được kiểm chứng đảm bảo đủ độ tin cậy bởi các đơn vị hoạt động trong cùng lĩnh vực với NMNĐ Vũng Áng 1; Bước 2: Đánh giá kỹ thuật đối với hàng hoá tương đương: trong đó nêu có bản vẽ của nhà sản xuất gốc hoặc bản vẽ đo đạc thực tế có xác nhận của nhà máy điện và có tài liệu chứng minh hàng hoá tương đương có tính năng, tuổi thọ, kích thước lắp đặt như của nhà sản xuất gốc".

Theo Báo cáo số 01/BC-TCG ngày 22/4/2024 của tổ chuyên gia của PVPower cho thấy, các tài liệu kỹ thuật hàng hóa có xuất xứ từ KSB được nhà thầu Toàn Cầu cung cấp là các bản vẽ chế tạo các vật tư profile joint, stage casting… được cung cấp và đóng dấu bởi bên thứ 3 và bản vẽ lắp bơm (là bản vẽ thuộc tài liệu O&M dự án) không được nhà sản xuất KSB xác nhận theo quy định tại HSMT.

Có thể thấy, theo HSMT, các tài liệu kỹ thuật hàng hóa có xuất xứ từ nhà sản xuất KSB, nhưng không được nhà sản xuất KSB xác nhận có dấu hiệu không hợp lệ theo tiêu chí mời thầu do PVPower đưa ra. Đồng nghĩa nhà thầu Toàn Cầu có dấu hiệu không chứng minh được khả năng bảo hành, bảo trì hàng hoá của nhà sản xuất KSB theo quy định tại điểm 5, Mục 2.1, Chương III HSMT, cũng như không chứng minh được hàng hoá tương đương do nhà thầu không cấp được 1 hợp đồng/đơn đặt hàng cung cấp hàng hoá thay thế tương đương và tài liệu chứng minh hàng hoá tương đương có tính năng, tuổi thọ, kích thước lắp đặt như của nhà sản xuất gốc quy định tại Mục 2.3, Chương V, Phần 2 HSMT.

Ngày 7/6/2024, phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Kiên - Phó Tổng Giám đốc PVPower để làm rõ thông tin phản ánh trên.

Liên quan đến thông tin phản ánh, ông Kiên giải thích, trong HSMT yêu cầu các bản vẽ kỹ thuật phải có xác nhận của nhà sản xuất, về mặt bản chất, khi HSMT được đưa ra đối với một mặt hàng, sẽ có rất nhiều nhà sản xuất cung cấp vật tư khác nhau, bao gồm nhà sản xuất gốc và tương đương.

Trong gói thầu này, các nhà thầu chào hàng vật tư từ nhà sản xuất KSB. Đối với những hãng cung cấp vật tư từ nhà sản xuất khác thì phải có xác nhận của nhà sản xuất để xem xét bên chào hàng có đưa ra những bản vẽ đúng hay tự chế, sai lệch so với hồ sơ bản vẽ gốc hiện nay hay không (bản vẽ để thể hiện kích thước của hàng hóa, thông số kỹ thuật của sản phẩm… để chứng minh sản phẩm nhà cung cấp là đúng - PV). Tuy nhiên, đối với KSB, tổng công ty và nhà máy đã có tài liệu lưu trữ bản vẽ chuẩn xác của hãng KSB.

Phó Tổng Giám đốc khẳng định, 4 nhà thầu khi nộp hồ sơ dự thầu đều nộp bản vẽ từ nhà sản xuất KSB giống nhau, do vậy sẽ không cần xác nhận từ nhà sản xuất, vì việc phải có xác nhận của nhà sản xuất KSB sẽ có khả năng tạo ra sự độc quyền trong việc cung cấp hàng hóa và gói thầu sẽ bị đẩy giá lên rất cao: “Khi tổng công ty đấu thầu, mục tiêu đầu tiên là phải đảm bảo tính cạnh tranh, minh bạch và đảm bảo tính hiệu quả kinh tế. Không thể nào vì xác nhận của một nhà độc quyền mà loại các nhà thầu khác trong khi bản vẽ của họ chính xác đến 100% đối với bản vẽ cũ. Chính vì vậy, lãnh đạo tổng công ty đã ngồi họp với tổ chuyên gia, tổ thẩm định xác định nếu bản vẽ giống nhau, tổng công ty sẽ xử lý tình huống cho tất cả các nhà thầu cùng một bản vẽ như vậy vào cạnh tranh với nhau và bên nào giá thấp nhất sẽ được chọn”.

Vậy việc xử lý tình huống nhiều điểm nêu trên, theo lý giải của lãnh đạo PVPower, có đúng quy định khi các yêu cầu trong HSMT do chính PVPower đưa ra?

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin.

Chính Bình