Kết luận khẳng định trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Chiến trong việc xác định nguồn gốc cấp 150m2 đất ở thì trong đó chỉ có 93m2 là đất giãn dân còn lại 57m2 là đất lấn chiếm nhưng do UBND xã xác nhận không đúng nên vẫn được Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Từ Liêm xác nhận là “hồ sơ đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất (QSDĐ) diện tích 150m2 đất ở”.

Xác nhận sai đã biến một phần đất công thành đất ở

Báo cáo của UBND phường Đông Ngạc và kết quả xác minh cho thấy, diện tích 150m2 thuộc một phần thửa đất số 65, tờ bản đồ số 9, bản đồ đo vẽ năm 1994,  ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng được UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ số AD 363078 ngày 09/8/2005.

Theo bản đồ và sổ mục kê năm 1987 thuộc tờ bản đồ số 5, vị trí thể hiện là trại chăn nuôi do HTX Nông nghiệp Đông Ngạc quản lí.

Năm 1987, ông Nguyễn Văn Khuyến (bố đẻ ông Nguyễn Công Kha) được giao 200m2 đất giãn dân, ông Nguyễn Văn Khuyến đã cho ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng (vợ ông Kha) sử dụng để ở từ năm 1988.

Theo bản đồ và sổ mục kê năm 1994, diện tích đất gia đình ông Kha sử dụng là 266m2 (tăng 66m2 so với diện tích được cấp giãn dân), thuộc thửa số 65, tờ bản đồ số 9, sổ mục kê ghi loại đất “T.cư”, chủ sử dụng là Nguyễn Công Kha.

Trong quá trình sử dụng đất, tháng 3/2003, ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng chuyển nhượng 107m2 cho bà Hoàng Thị Nga.

Ngày 19/12/2005, UBND huyện Từ Liêm đã cấp GCNQSDĐ số AD 665392 cho bà Hoàng Thị Nga tại thửa  đất số 65 (1), tờ bản đồ số 9 với diện tích  107m2.

Năm 2005, ông Kha và bà Thắng có đơn xin đăng kí QSDĐ với diện tích 150m2 đất ở thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 9. Tại đơn xin đăng kí sử dụng đất của ông Kha, bà Thắng được UBND xã Đông Ngạc xác nhận ngày 20/7/2005 với nội dung: Về hiện trạng, đã có nhà ở. Về nguồn gốc đất: Đất giãn dân. Về tình trạng tranh chấp, khiếu nại: Không. Về quy hoạch sử dụng đất: Phù hợp với quy hoạch.

Ngày 04/8/2005, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Từ Liêm xác nhận: Hồ sơ đầy đủ, chính xác, đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ diện tích 150m2 đất ở. Kèm theo đơn xin cấp GCNQSDĐ có biên bản kiểm tra đối soát hình thể, ranh giới thửa đất và biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của ông Nguyễn Công Kha do UBND xã Đông Ngạc lập.

Ngày 09/8/2005, UBND huyện Từ Liêm (trước đây) cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng với diện tích 150m2 đất ở thuộc thửa đất số 65, tờ bản đồ số 9.

Ngày 25/7/2016, Văn phòng Đăng kí đất đai Hà Nội - Chi nhánh quận Bắc Từ Liêm đã đăng  kí biến động, theo đó toàn bộ QSDĐ cho cá nhân là bà Đặng Thị Thắng.

Giải trình, ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp quận Bắc Từ Liêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc đưa ra lí do: Việc kiểm tra nguồn gốc đất các trường hợp kê khai cấp GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc do cán bộ địa chính thực hiện và được Hội đồng Đăng kí đất đai xã họp xét duyệt. Ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã ký xác nhận về nguồn gốc và quá trình sử dụng đất của ông Kha và bà Thắng tại đơn xin cấp GCNQSDĐ là trên cơ sở kiểm tra của cán bộ địa chính và kết quả họp Hội đồng Đăng kí đất đai của xã.

Ông Chiến khẳng định không có tư lợi trong việc xác nhận và trình UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho ông Kha và bà Thắng.

Kết luận, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm nhận định: Như vậy trong diện tích 150m2 đất ở UBND huyện Từ  Liêm cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 9 gồm có: 93m2 đất giãn dân còn lại sau khi chuyển nhượng và 57m2 đất lấn chiếm.

Việc UBND xã Đông Ngạc xác nhận tại đơn xin đăng kí QSDĐ năm 2005 của ông Kha và bà Thắng có nguồn gốc là “Đất giãn dân” là chưa chính xác (một phần đất giãn dân và một phần là đất lấn chiếm). Do đó, nội dung công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc xác nhận sai nguồn gốc đất, tham mưu đề xuất UBND huyện Từ Liêm cấp GCNQSDĐ cho ông Nguyễn Công Kha và bà Đặng Thị Thắng tại thửa đất số 65, tờ bản đồ số 9 không đúng quy định biến 150m2 đất công thành đất tư, là đúng một phần.

Kết luận của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm cũng khẳng định, qua xác minh cho thấy, ông Nguyễn Văn Chiến không có động cơ vụ lợi trong việc xác nhận nguồn gốc đất để trình UBND huyện Từ Liêm (trước đây).

Dày đặc sai phạm với cùng một cách thức

Đây là kết luận thứ 3 liên quan đến ông Nguyễn Văn Chiến bị tố cáo xác nhận sai nguồn gốc đất từ năm 2021 đến nay. Cụ thể:

Kết luận 09/KL-UBND ngày 01/3/2021 của Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đã kết luận công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Chiến, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc lập hồ sơ đề nghị GCNQSDĐ không đúng quy định là đúng. (https://thanhtra.com.vn/khieu-nai-to-cao/bac-tu-liem-ha-noi-tu-giai-quyet-to-cao-phat-hien-sai-pham-cua-truong-phong-tu-phap-khi-giu-chuc-chu-tich-ubnd-xa-179314.html )

Ngày 02/11/2021, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, ban hành Kết luận số 50/KL-UBND nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Văn Chiến - Trưởng phòng Tư pháp, nguyên Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc (nay là phường Đông Ngạc) cho biết: Việc UBND xã Đông Ngạc xác nhận diện tích đất bà Nguyễn Thị Hằng và ông Nguyễn Văn Long sử dụng có nguồn gốc là “đất HTX cấp năm 1987” tại đơn xin cấp GCNQSDĐ là không đúng với hồ sơ quản lí đất đai. (Bà Hằng và ông Long sử dụng đất thuộc trường hợp một phần đất được giao trái thẩm quyền và một phần là đất lấn chiếm). Trách nhiệm trong việc xác nhận sai nguồn gốc đất trước hết thuộc về ông Nguyễn Văn Bân - cán bộ địa chính và ông Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc. (https://thanhtra.com.vn/dieu-tra/dieu-tra-theo-don-thu/bac-tu-liem-huy-02-gcnqsdd-sau-to-cao-truy-trach-nhiem-truong-phong-tu-phap-quan-190374.html )

Ngoài ra, trong thời kì ông Chiến làm Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc từ tháng 6/2004-3/2014 đã xảy ra một loạt trường hợp cấp GCNQSDĐ ở và sau đó bị tố cáo, phát hiện, đã bị thu hồi hoặc đề nghị thu hồi.

Ngày 28/3/2014, UBND huyện Từ Liêm ra Quyết định số 2821/QĐ-UBND về việc thu hồi và lưu GCNQSDĐ tại xã Đông Ngạc đối với 02 GCNQSDĐ ở đã cấp cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí. Theo đó, thu hồi và lưu GCNQSDĐ số 00782/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 30/7/2004 theo Quyết định số 2370/QĐ-UB, với diện tích 338m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 18, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc.

Ngày 28/02/2014, Phòng TN&MT đã đính chính nội dung mục đích sử dụng đất là 338m2 đất trồng cây lâu năm, thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/7/2054 (bản chính đang lưu giữ tại Phòng TN&MT). Thu hồi GCNQSDĐ số 01134/QSDĐ do UBND huyện Từ Liêm cấp ngày 29/11/2004 theo Quyết định số 3662/QĐ-UB, với diện tích 608m2 đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài, thuộc thửa đất số 17, tờ bản đồ số 01 xã Đông Ngạc. Lý do thu hồi: Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Trí không phải là người đang sử dụng nhà đất.

Năm 2017, UBND TP Hà Nội có Kết luận số 19 trong đó có nêu ra gần 100 hồ sơ cấp GCNQSDĐ sai dọc tuyến đường Hoàng Tăng Bí liên quan đến lãnh đạo UBND xã Thụy Phương, xã Đông Ngạc và xã Xuân Đỉnh, trong đó ông Nguyễn Văn Chiến liên quan tới rất nhiều những GCN được cấp không đúng.

Năm 2018, UBND TP Hà Nội đề nghị thu hồi 05 GCN cấp đất ở cho cá nhân vi phạm phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích chùa Tư Khánh thuộc xã Đông Ngạc trước đây (nay là phường Đông Ngạc).

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Văn Chiến được bầu là Ủy viên UBND quận Bắc Từ Liêm nhiệm kì 2021-2026

Những sai phạm kể trên phần lớn liên quan đến cặp đôi Nguyễn Hữu Bân (cán bộ địa chính xã Đông Ngạc) và Nguyễn Văn Chiến (Chủ tịch UBND xã Đông Ngạc) nhưng cho đến nay chưa thấy UBND quận Bắc Từ Liêm công khai việc xử lí đối với 02 cá nhân này.

Đặc biệt, ông Nguyễn Văn Chiến với vi phạm có hệ thống và dày đặc như trên vẫn thăng tiến từ xã lên làm Chánh Văn phòng Quận ủy, Trưởng phòng Tư pháp UBND quận.

Và dù năm 2021 đã tiếp tục phát hiện trách nhiệm của ông Chiến trong các kết luận tố cáo nhưng ông Chiến vẫn được giới thiệu để bầu vào Ủy viên UBND quận nhiệm kì 2021-2026.

Xử lí sau kết luận tố cáo có lặp lại kịch bản cũ?

Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm giao UBND phường Đông Ngạc xác nhận trách nhiệm của các cá nhân có liên quan trong việc xác nhận nguồn gốc đất báo cáo UBND quận (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 30/3/2022 và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân đó.

Phòng TN&MT tham mưu xử lí GCNQSDĐ đã cấp không đúng và  xác định rõ trách nhiệm của cá nhân liên quan có sai sót trong việc thẩm định hồ sơ trước ngày 30/3/2022 và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm.

Trên cơ sở các báo cáo của UBND phường Đông Ngạc và Phòng TN&MT, Phòng Nội vụ quận Bắc Từ Liêm được giao hướng dẫn các đơn vị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân theo quy định; đề xuất, báo cáo UBND quận Bắc Từ Liêm xem xét trước ngày 15/4.

Người tố cáo và công dân phường Đông Ngạc bày tỏ mong muổn việc xử lí sau kết luận tố cáo cần phải công khai minh bạch tránh tình trạng như các kết luận trước đây.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin những diễn biến tiếp theo của nội dung này tới độc giả trong các bài viết sau.

Công Luận