UBND huyện Kim Thành có Quyết định số 968/QĐ-XPHC ngày 6/5/2022 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Quốc tế LV, có địa chỉ trụ sở chính thôn Lễ Độ, xã Kim Anh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Hữu Hiệp, Phó Giám đốc Công ty.

Căn cứ Quyết định số 968/QĐ-XPHC, hành vi vi phạm hành chính là đã tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng, cụ thể: San lấp mặt bằng diện tích 38.617 m2; xây dựng tường bao cao 2,5m chiều dài cụ thể: 134 m đã xây dựng; 21 m đã xây dựng tường cao 1,3m; trên chiều dài 180 m đã đổ hố móng bê tông kích thước 1x1 m; dựng cột thép chuẩn bị đổ bê tông 60 hố và cột; trên chiều dài 33 m đã ép cọc bê tông hố móng.

Công ty sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật, cụ thể: San lấp trên diện tích 900 m2 đất chưa được sử dụng do UBND huyện quản lý khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất.

Hành vi nêu trên được quy định tại điểm b, Khoản 7, Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; điểm b, Khoản 1, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng là: Phạt tiền, cụ thể mức phạt 90.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b, Khoản 7 Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP và mức phạt 8.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Công ty TNHH MTV Quốc tế LV phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng. Hết thực hạn quyết định trên mà Công ty TNHH MTV Quốc tế LV không xuất trình được giấy phép xây dựng thì công ty phải tự tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Buộc thực hiện tiếp thủ tục thuê đất theo quy định. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày kể từ ngày nhận quyết định này. Mọi chi phí thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty TNHH MTV Quốc tế LV chi trả.

Như vậy, sau nhiều tháng triển khai khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, mức độ vi phạm tại Dự án Nhà máy Sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu và Phụ liệu hàng may mặc có quy mô rất lớn, gồm san lấp mặt bằng diện tích 38.617 m2; xây dựng tường bao cao 2,5m chiều dài hàng trăm mét; dựng cột thép chuẩn bị đổ bê tông 60 hố và cột; san lấp trên diện tích 900 m2 đất chưa được sử dụng do UBND huyện quản lý khi chưa hoàn thành thủ tục thuê đất…

Đáng nói là, tình trạng thi công không phép diễn ra rầm rộ nhiều tháng nay khiến người dân bức xúc vì gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, an toàn giao thông, đời sống của nhân dân nhưng chậm trễ được UBND huyện Kim Thanh giải quyết dứt điểm. Từ những vi phạm nêu trên có thể thấy, UBND huyện Kim Thành có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai, xây dựng trong thời gian vừa qua.

Khoản 1, Điều 208 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “1. Chủ tịch UBND các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương” và Khoản 1, Khoản 4 Điều 24 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện: “1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện… 4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã”.

Để xảy ra các vi phạm về đất đai quy mô lớn nêu trên có trách nhiệm của UBND huyện Kim Thành, người đứng đầu là ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch UBND huyện Kim Thành.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long