Tại cuộc gặp mặt, ông Đường Anh Ngữ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 2.062 chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia làm Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp.

Những năm qua, công tác vận động, đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm, nguồn lực của các tổ chức tôn giáo luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh chú trọng thực hiện và đạt nhiều kết quả thiết thực.

Các tổ chức, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo đã phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện các cuộc vận, phong trào thi đua yêu nước.

Ông Đường Anh Ngữ cho biết, nhiều khu dân cư có đông đồng bào ở Lâm Đồng theo các tôn giáo các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã tích cực, chủ động tham gia cùng với cán bộ Mặt trận ở cơ sở xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản như: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, mô hình “Tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư”, mô hình “Giáo xứ an toàn, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Giáo xứ không có tội phạm”, “Khu dân cư an toàn, sáng, xanh, sạch đẹp”, “Khu dân cư không có tội phạm”…

Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có tổng số dân trên 1,3 triệu người với 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 26% dân số.

Toàn tỉnh có 8 tôn giáo được công nhận gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Baha’i, Giáo hội Phật đường Nam Tông Minh Sư Đạo, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm với 826.882 tín đồ, chiếm 65% dân số toàn tỉnh.

Ông Đường Anh Ngữ khẳng định, đến nay tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh đã có những tiến bộ vượt bậc. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào thực sự được nâng lên. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh còn 5,34%, trong đó hộ nghèo đa chiều đồng bào dân tộc thiểu số còn 14,22%.

Tiếp đoàn đại biểu người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nói: “Đi dọc chiều dài của của đất nước mới thấy hơn 40 năm đổi mới, Đảng đã lãnh đạo đất nước ta, dân tộc ta phát triển vượt bậc. Có được thành công đó là nhờ vào công sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân mà nòng cốt to lớn là khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Ông cho rằng, trong các thôn, buôn của đồng bào dân tộc thiểu số, người có uy tín có vai trò rất quan trọng, là chỗ dựa tinh thần, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

Ông mong rằng, những người tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số và các tôn giáo tỉnh Lâm Đồng cần tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong vận động đoàn kết giữa các dân tộc, đoàn kết giữa các tôn giáo, giữa người có đạo và không có đạo, qua đó góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Đồng bào các dân tộc thiểu số, những người uy tín tiêu biểu cần gương mẫu, vận động, thuyết phục đồng bào tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; không tin, không nghe, không làm theo lời kẻ xấu”, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Trong cuộc sống hàng ngày nếu có những vấn đề gì còn vướng mắc, đồng bào các dân tộc có thể phản án thông qua MTTQ Việt Nam để Mặt trận tập hợp, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng để từng bước quan tâm, giải quyết và đáp ứng mong đợi của đồng bào, cùng xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Thanh Thanh