Tại buổi gặp mặt Đoàn Đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai vừa diễn ra hôm nay (26/7), thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh biểu dương những đóng góp thiết thực của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai cho địa phương trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho rằng, kết quả này cho thấy Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai đã thường xuyên quan tâm, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu của tỉnh đóng góp xây dựng quê hương.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh: Người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, vận động người dân xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững, luôn là tấm gương sáng cho người dân học tập và noi theo.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh mong rằng, thời gian tới, người có uy tín tiêu biểu của tỉnh Gia Lai tiếp tục đồng hành cùng MTTQ Việt Nam và các đoàn thể, phát huy sự tín nhiệm của mình đối với bà con nhân dân, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động tại cộng đồng dân cư.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cũng khẳng định, hiện nay, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đang triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có triển khai tại tỉnh Gia Lai.

Về nội dung này, bà Trương Thị Ngọc Ánh MTTQ lưu ý, tỉnh Gia Lai cần tiếp tục thực hiện trách nhiệm giám sát đối với việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, để người dân được thụ hưởng trực tiếp và kịp thời.

Đồng thời, MTTQ tỉnh Gia Lai cần khơi dậy, phát huy trách nhiệm của người dân tại cộng đồng dân cư trong việc tham gia giám sát xây dựng các công trình đầu tư, dự án tại địa phương; tuyên truyền về nội dung của các chính sách đến người dân, đặc biệt là người có uy tín tiêu biểu tỉnh Gia Lai.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam cũng đề nghị, MTTQ tỉnh Gia Lai tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh quan tâm bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, kỹ năng, thông tin cho người có uy tín tiêu biểu nắm bắt, từ đó thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, là những cánh tay nối dài của hệ thống chính trị, là cầu nối giữa nhân dân với chính quyền.

“Tại các hội nghị biểu dương, khen thưởng các tấm gương điển hình là người có uy tín tiêu biểu của tỉnh nên mở rộng quy mô, triển khai thiết thực, có chiều sâu hơn”, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam lưu ý.

Đặc biệt, MTTQ tỉnh Gia Lai cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức thường xuyên lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín, qua đó củng cố vững chắc thế trận lòng dân, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với từng người dân, tạo nên sự đồng thuận, thống nhất thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại đây, ông Siu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai chia sẻ, đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai có tinh thần yêu nước truyền thống, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông Siu Trung khẳng định, những năm qua, công tác dân tộc nói chung và công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng đã được MTTQ tỉnh Gia Lai tích cực triển khai và nhận được sự quan tâm của chính quyền các cấp.

Với vai trò và trách nhiệm của mình, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thanh Thanh