Mở đầu buổi tọa đàm, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hoàng Công Thủy cho rằng, việc tổ chức Toạ đàm trực tuyến với chủ đề “Lo trọn việc đạo, chung tay việc đời” nhằm tôn vinh và lan toả những tấm gương người Công giáo yêu nước; tấm gương các chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ Công giáo có nhiều đóng góp tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò của Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam trong tập hợp, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của người Công giáo trong giai đoạn hiện nay.

Đồng thời làm rõ và nổi bật hơn nội dung, ý nghĩa của chủ đề Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII là: “Hiệp hành - Chia sẻ - Phục vụ”.

Tại tọa đàm, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Uỷ ban ĐKCG Việt Nam đã nêu rõ, 68 năm qua, Uỷ ban ĐKCG Việt Nam đã đóng góp vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Người Công giáo đã tham gia tốt việc phát triển kinh tế; xã hội hóa y tế; bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia tốt hoạt động xã hội hóa giáo dục, bảo trợ xã hội và khuyến khích việc dạy nghề; tham gia tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy tốt dân chủ, tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh nhấn mạnh.

GS.TS Đỗ Quang Hưng, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam: “Tôi tán đồng với nhận định rằng việc xuất hiện, ra đời Ủy ban ĐKCG Việt Nam vào năm 1983 là điều tất yếu mang tính lịch sử. Thời điểm đó, nếu nhìn lại, tôi cho rằng, chúng ta đã có những điều kiện và nền tảng quan trọng.

Sau 40 năm nhìn lại, sáng kiến chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo ra Ủy ban ĐKCG phù hợp với lịch sử Việt Nam, với điều kiện chính trị - xã hội ở Việt Nam. Sáng kiến chính trị là một trong ba nền tảng nhưng có tính chất quyết định”.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá rất cao phong trào của Ủy ban ĐKCG Việt Nam, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đã tích cực, chủ động trong việc tập hợp tâm tư, nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đồng bào Công giáo để phản ánh, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam quan tâm, kịp thời giải quyết.

Về việc hiện nay, Ủy ban ĐKCG Việt Nam đang có nhiều thuận lợi mới trong đường hướng hoạt động và khẳng định vị trí, vai trò của mình đối với đất nước, với xã hội và Giáo hội.

Linh mục Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Uỷ ban ĐKCG tỉnh Cà Mau lại cho rằng, có 2 nguyên nhân nội tại và ngoại tại; trong đạo và ngoài đời.

“Bản thân tôi là linh mục, là thành viên của Uỷ ban MTTQ Việt Nam nhiều nhiệm kì, cùng với nhiều hội, trong đó có Hội Bác ái Phanxico để nuôi dạy trẻ em khuyết tật, xây nhiều nhà tình thương, tổ chức giúp đỡ một số anh em buôn bán bán nhỏ lẻ có một số vốn đề nâng cao đời sống.

Gần đây nhất, chúng tôi có phối hợp với một công ty giúp hàng trăm em có học bổng, có xe đạp để đến trường, hàng trăm giếng nước ngọt giúp người dân vùng sâu vùng xa, vùng nước mặn, tiếp tục xây dựng những ngôi trường tình thương.

Với nguyên do ngoại tại, Nhà nước chủ chương xã hội hoá về giáo dục, văn hoá, y tế,… do vậy tôi thấy mình cũng là một thành phần công dân nên có thể cộng tác về phương diện này”, linh mục Nguyễn Văn Vinh nói.

Theo Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh: “Buổi tọa đàm có 8 chữ bản thân tôi rất tâm đắc để cố gắng lo trọn việc đạo, chung tay việc đời. Với một người làm việc đạo đời, tôi cũng cố gắng hết sức”.

Theo Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy, các ý kiến trao đổi tại tọa đàm đều có những nội dung khẳng định truyền thống “kính Chúa yêu nước”, gắn bó đồng hành cùng dân tộc của đồng bào Công giáo Việt Nam cũng như vai trò quan trọng của Ủy ban ĐKCG Việt Nam trong đoàn kết, tập hợp đồng bào Công giáo tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với trách nhiệm của mình UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ luôn quan tâm phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để Uỷ ban ĐKCG Việt Nam các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình với đồng bào Công giáo, với xã hội và Giáo hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được diễn ra tháng 10 tới đây.

Dự kiến đại hội sẽ được tổ chức tại Hà Nội với khoảng 600 đại biểu trong đó 400 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời.

Đại hội sẽ đề cử 150 vị Uỷ viên Uỷ ban ĐKCG Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 30 vị tham gia Đoàn Chủ tịch và 9 vị tham gia Ban Thường trực nhiệm kỳ mới là những người Công giáo tiêu biểu trong phong trào thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Thanh Thanh