Khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS.

Tổ chức bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống tiêu biểu các DTTS.

Xây dựng chính sách và hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS.

Đối tượng thụ hưởng là nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú người DTTS sinh sống tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể.

Đối tượng thụ hưởng là nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào DTTS; cộng đồng dân cư các điểm đến du lịch; cán bộ, công chức làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và các lĩnh vực có liên quan ở cơ sở; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương.

Nội dung thực hiện

a) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy về bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa phi vật thể: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian (bao gồm: Âm nhạc, múa, hát, sân khấu và các hình thức trình diễn dân gian khác); tập quán xã hội (bao gồm: Hương ước, chuẩn mực đạo đức, nghi lễ và các phong tục khác); Lễ hội truyền thống; nghề thủ công truyền thống; tri thức dân gian (bao gồm: Tri thức về thiên nhiên, đời sống con người, lao động sản xuất, y, dược học cổ truyền, ẩm thực, trang phục và các tri thức dân gian khác).

b) Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ vụ du lịch gắn với việc khai thác các giá trị văn hóa truyền thống tại các điểm đến du lịch tiêu biểu vùng DTTS: Văn hóa, giao tiếp ứng xử, kỹ năng đón tiếp phục vụ khách du lịch; kỹ năng, phương pháp chế biến món ăn; kỹ năng phục vụ lưu trú du lịch; kỹ năng điều hành tour; kỹ năng hướng dẫn du lịch.

c) Thời gian tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy văn hóa phi vật thể các DTTS có nguy cơ mai một.

Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS.

Đối tượng thụ hưởng là nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào DTTS; các câu lạc bộ, đội văn nghệ dân gian tại các ấp vùng DTTS; các đơn vị, hộ kinh doanh, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại địa phương.

Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các ấp vùng đồng bào DTTS.

Đối tượng thụ hưởng là nghệ nhân, người có uy tín và đồng bào DTTS.

Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống tại các ấp vùng đồng bào DTTS.

Đối tượng thụ hưởng là đội văn nghệ được thành lập tại nhà văn hóa - khu thể thao ấp thuộc vùng dân tộc thiểu, nơi có phong trào văn nghệ hoạt động sôi nổi, tích cực tại các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 - 2025.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS.

Đối tượng hưởng lợi là các điểm đến du lịch khu vực đồng bào DTTS; các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch; các hộ gia đình, người dân địa phương.

Xây dựng nội dung, xuất bản sách, đĩa phim tư liệu về văn hóa truyền thống đồng bào DTTS.

Tổ chức Ngày hội, Giao lưu, Liên hoan về các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào DTTS.

Tổ chức hoạt động thi đấu thể thao truyền thống các DTTS trong các ngày hội, liên hoan, giao lưu nhằm bảo tồn các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian của các DTTS.

Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch tại các vùng đồng bào DTTS kết hợp với nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng đồng bào DTTS.

Đối tượng thụ hưởng là các điểm đến du lịch khu vực đồng bào DTTS; các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh điểm đến du lịch; các hộ gia đình, người dân địa phương.

Nội dung thực hiện

Thuê chuyên gia tư vấn xây dựng các chương trình truyền thông.

Hỗ trợ xây dựng, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm truyền thông, quảng bá giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS theo dự án hoặc đề cương chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức tập huấn, hội nghị, hội thảo, các cuộc thi sáng tạo nghệ thuật về văn hóa các DTTS; các cuộc trưng bày, triển lãm đề tài về DTTS.

Quảng bá, xúc tiến, truyền thông du lịch kết hợp nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho vùng DTTS: Xây dựng website, trang mạng xã hội, ứng dụng di động trong lĩnh vực du lịch; xây dựng và triển khai các chiến dịch quảng bá trực tuyến trong lĩnh vực du lịch; xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thương hiệu du lịch Việt Nam trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, doanh nghiệp trong và ngoài nước; tổ chức các đoàn khảo sát cho báo chí, doanh nghiệp nước ngoài đến khảo sát điểm đến đồng bào DTTS; tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu du lịch của điểm đến.

Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu của các DTTS.

Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào DTTS.

Hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các DTTS.

Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao và trang thiết bị tại các ấp vùng đồng bào DTTS.