Ngày 17/9/2020, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký Quyết định số 3899 về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Nghĩa giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định này.

Được biết, ông Lê Minh Nghĩa, sinh năm 1980, quê quán xã Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Lê Minh Nghĩa là cán bộ trẻ, được cán bộ, nhân dân trong tỉnh đánh giá cao, có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực mình đang công tác. Ông Nghĩa đã học và tốt nghiệp ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có trình độ Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông Lê Minh Nghĩa đã từng kinh qua các chức vụ Phó phòng rồi Trưởng phòng Tổng hợp Sở Kế hoạch đầu tư; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh này.

Tháng 6/2020 vừa qua, ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư hết tuổi và về nghỉ hưu theo quy định. Ông Lê Minh Nghĩa được UBND tỉnh Thanh Hóa giao nhiệm vụ phụ trách Sở Kế hoạch Đầu tư cho đến khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở này.

Được biết, ông Lê Minh Nghĩa là một trong những cán bộ chủ chốt, có năng lực, trình độ, kinh nghiệm, được bổ nhiệm chức vụ người đứng đầu ở các sở, ngành, địa phương trước Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX.

Văn Thanh