Ngày 5/8, diễn ra Đại hội Đảng bộ thị xã Mỹ Hào lần thứ 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đây là Đại hội đầu tiên của Mỹ Hào với tên gọi mới “từ huyện Mỹ Hào trở thành thị xã Mỹ Hào” - một sự thay đổi có ý nghĩa “bước ngoặt” đánh dấu sự trưởng thành từ Đảng bộ huyện, trở thành Đảng bộ thị xã, từ chính quyền nông thôn chuyển thành chính quyền đô thị.

“Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng, đánh dấu cho thời kỳ phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân thị xã Mỹ Hào”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh.

Vai trò tiền phong của cán bộ được nâng lên

Theo báo cáo tại Đại hội, kinh tế của Mỹ Hào liên tục tăng trưởng khá cao và vượt mục tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 tăng 11,38%/năm (mục tiêu tăng 11%/năm); cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 150 triệu đồng (mục tiêu trên 60 triệu đồng/năm). Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 năm đạt trên 7.000 tỷ đồng, tăng 19%/năm.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng cải thiện và ngày càng được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến; nội bộ đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Đáng chú ý, Mỹ Hào đã triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, toàn bộ 12/12 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ 2017 và huyện Mỹ Hào được công nhận là huyện nông thôn mới. Tháng 5/2019, thị xã Mỹ Hào được thành lập, đánh dấu một thời kỳ phát triển mới.

Chúc mừng, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Mỹ Hào đã đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Duy Hưng lưu ý, cần thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá đúng mức những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Ông Hưng dẫn chứng, Mỹ Hào tuy đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành thị xã, song hạ tầng kinh tế-xã hội vẫn còn những bất cập; chưa tận dụng và thu hút được nhiều người tài về làm việc, cống hiến xây dựng quê hương…

Phải trở thành TP lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội

Để phát huy vùng đất "Địa linh, Nhân kiệt", theo ông Hưng, Mỹ Hào cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị theo hướng thông minh; phấn đấu xây dựng đạt đô thị loại 3 trước năm 2023 và trở thành TP trực thuộc tỉnh Hưng Yên vào năm 2025.

“Cần xác định Mỹ Hào không chỉ là một đô thị của tỉnh Hưng Yên mà cần phải có tầm nhìn xa hơn, Mỹ Hào phải trở thành một TP lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, kết nối toàn diện với các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và vùng Thủ đô”, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh.

Song song đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị; làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…

Ông Hưng nêu rõ, phải xây dựng đội ngũ cán bộ thị xã năng động, sáng tạo, có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức tốt, có khát vọng vươn lên, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh và cống hiến vì sự phát triển của quê hương.  

“Với vị trí địa lý thuận lợi, với sự phát triển năng động và sáng tạo và với bề dày truyền thống văn hiến, cách mạng, quê hương của nhiều dòng họ khoa bảng, nhiều bậc hiền tài, nhiều người con thành danh trên các lĩnh vực, Mỹ Hào cần phát huy và tận dụng thế mạnh về đất về người, phát động phong trào nhằm khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên, khát khao cống hiến”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên  phát biểu và tin rằng, thị xã này sẽ “vững bước đi lên”.

Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Vương Văn Đức cho biết, thị xã Mỹ Hảo đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp: Trồng trọt chiếm 35% - Chăn nuôi, thủy sản chiếm 65%; trên 80% diện tích cấy lúa chất lượng cao.

Cùng với đó, phấn đấu đầu tư xây dựng khoảng 120 dự án công trình hạ tầng đô thị và chỉnh trang nông thôn mới kiểu mẫu với tổng mức đầu tư khoảng 4.600 tỷ đồng.

Thị xã Mỹ Hoà cũng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2023 cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2025 hoàn thành đề án Mỹ Hào trở thành TP trực thuộc tỉnh.

Quang Đông